Search:λιψον -> ΛΙΨΟΝ

λιψον


λ ι ψ ο ν hex:#955;#953;#968;#959;#957;
Search Google:λιψον

Zero אפס1 Samuel 28:5 verse
And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid , and his heart greatly trembled .

וירא שׁאול את־מחנה פלשׁתים וירא ויחרד לבו מאד

Joshua 8:23 verse
And the king of Ai they took alive, and brought him to Joshua.

ואת־מלך העי תפשׂו חי ויקרבו אתו אל־יהושׁע

3 John 1:3 verse
For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.

ΕΧΑΡΗΝ ΓΑΡ ΛΙΑΝ ΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΩΝ ΣΟΥ ΤΗ ΑΛΗΨΕΙΑ ΚΑΨΩς ΣΥ ΕΝ ΑΛΗΨΕΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙς

footer