Search:λιψον -> ΛΙΨΟΝ

λιψον


λ ι ψ ο ν hex:#955;#953;#968;#959;#957;
Search Google:λιψον

Zero אפס



Proverbs 25:16 verse
Hast thou found honey ? eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith, and vomit it.

דבשׁ מצאת אכל דיך פנ־תשׂבענו והקאתו

Job 37:6 verse
For he saith to the snow, Be thou on the earth ; likewise to the small rain, and to the great rain of his strength.

כי לשׁלג יאמר הוא ארץ וגשׁם מטר וגשׁם מטרות עזו

Acts 15:8 verse
And God, which knoweth the hearts, bare them witness , giving them the Holy Ghost, even as he did unto us ;

ΚΑΙ Ο ΚΑΡΔΙΟΓΝΩΣΤΗς ΨΕΟς ΕΜΑΡΤΥΡΗΣΕΝ ΑΥΤΟΙς ΔΟΥς ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΨΩς ΚΑΙ ΗΜΙΝ





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting