Search:λιψον -> ΛΙΨΟΝ

λιψον


λ ι ψ ο ν hex:#955;#953;#968;#959;#957;
Search Google:λιψον

Zero אפס1 Corinthians 12:1 verse
Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant .

ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥ ΨΕΛΩ ΥΜΑς ΑΓΝΟΕΙΝ

Luke 19:28 verse
And when he had thus spoken , he went before, ascending up to Jerusalem.

ΚΑΙ ΕΙΠΩΝ ΤΑΥΤΑ ΕΠΟΡΕΥΕΤΟ ΕΜΠΡΟΣΨΕΝ ΑΝΑΒΑΙΝΩΝ ΕΙς ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Job 35:10 verse
But none saith , Where is God my maker , who giveth songs in the night ;

ולא־אמר איה אלוה עשׂי נתן זמרות בלילה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting