Search:λιψον -> ΛΙΨΟΝ

λιψον


λ ι ψ ο ν hex:#955;#953;#968;#959;#957;
Search Google:λιψον

Zero אפסActs 9:30 verse
Which when the brethren knew , they brought him down to Caesarea, and sent him forth to Tarsus.

ΕΠΙΓΝΟΝΤΕς ΔΕ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΗΓΑΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙς ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙς ΤΑΡΣΟΝ

Exodus 9:15 verse
For now I will stretch out my hand, that I may smite thee and thy people with pestilence ; and thou shalt be cut off from the earth.

כי עתה שׁלחתי את־ידי ואך אותך ואת־עמך בדבר ותכחד מנ־הארץ

2 Kings 6:6 verse
And the man of God said , Where fell it? And he shewed him the place. And he cut down a stick, and cast it in thither; and the iron did swim .

ויאמר אישׁ־האלהים אנה נפל ויראהו את־המקום ויקצב־עץ וישׁלכ־שׁמה ויצף הברזל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting