Search:λιψον -> ΛΙΨΟΝ

λιψον


λ ι ψ ο ν hex:#955;#953;#968;#959;#957;
Search Google:λιψον

Zero אפסGenesis 9:24 verse
And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him.

וייקץ נח מיינו וידע את אשׁר־עשׂה־לו בנו הקטן

Nehemiah 3:7 verse
And next unto them repaired Melatiah the Gibeonite, and Jadon the Meronothite, the men of Gibeon, and of Mizpah, unto the throne of the governor on this side the river.

ועל־ידם החזיק מלטיה הגבעני וידון המרנתי אנשׁי גבעון והמצפה לכסא פחת עבר הנהר

John 4:50 verse
Jesus saith unto him, Go thy way ; thy son liveth . And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way .

ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥς ΠΟΡΕΥΟΥ Ο ΥΙΟς ΣΟΥ ΖΗ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ Ο ΑΝΨΡΩΠΟς ΤΩ ΛΟΓΩ ΟΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥς ΚΑΙ ΕΠΟΡΕΥΕΤΟ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting