Search:μεγαν -> ΜΕΓΑΝ

μεγαν


μ ε γ α ν hex:#956;#949;#947;#945;#957;
Search Google:μεγαν

Zero אפסEzekiel 8:10 verse
So I went in and saw ; and behold every form of creeping things, and abominable beasts, and all the idols of the house of Israel, pourtrayed upon the wall round about.

ואבוא ואראה והנה כל־תבנית רמשׂ ובהמה שׁקץ וכל־גלולי בית ישׂראל מחקה על־הקיר סביב סביב

Luke 18:38 verse
And he cried , saying , Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

ΚΑΙ ΕΒΟΗΣΕΝ ΛΕΓΩΝ ΙΗΣΟΥ ΥΙΕ ΔΑΥΙΔ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

2 Samuel 14:28 verse
So Absalom dwelt two full years in Jerusalem, and saw not the king's face.

וישׁב אבשׁלום בירושׁלם שׁנתים ימים ופני המלך לא ראה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting