Search:μεταξυ -> ΜΕΤΑΞΥ

μεταξυ


μ ε τ α ξ υ hex:#956;#949;#964;#945;#958;#965;
Search Google:μεταξυ

Psalms 26:9 verse
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men :

אל־תאסף עמ־חטאים נפשׁי ועמ־אנשׁי דמים חיי

Matthew 1:10 verse
And Ezekias begat Manasses ; and Manasses begat Amon ; and Amon begat Josias ;

ΕΖΕΚΙΑς ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΜΑΝΑΣΣΗ ΜΑΝΑΣΣΗς ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΜΩς ΑΜΩς ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΩΣΙΑΝ

Isaiah 66:15 verse
For, behold, the LORD will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with flames of fire.

כי־הנה יהוה באשׁ יבוא וכסופה מרכבתיו להשׁיב בחמה אפו וגערתו בלהבי־אשׁ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting