Search:νικων -> ΝΙΚΩΝ

νικων


ν ι κ ω ν hex:#957;#953;#954;#969;#957;
Search Google:νικων

Zero אפסJohn 21:6 verse
And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find . They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes.

Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς ΒΑΛΕΤΕ ΕΙς ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΣΕΤΕ ΕΒΑΛΟΝ ΟΥΝ ΚΑΙ ΟΥΚΕΤΙ ΑΥΤΟ ΕΛΚΥΣΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΛΗΨΟΥς ΤΩΝ ΙΧΨΥΩΝ

Hosea 10:12 verse
Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy ; break up your fallow ground : for it is time to seek the LORD, till he come and rain righteousness upon you.

זרעו לכם לצדקה קצרו לפי־חסד נירו לכם ניר ועת לדרושׁ את־יהוה עד־יבוא וירה צדק לכם

Jeremiah 51:22 verse
With thee also will I break in pieces man and woman ; and with thee will I break in pieces old and young ; and with thee will I break in pieces the young man and the maid ;

ונפצתי בך אישׁ ואשׁה ונפצתי בך זקן ונער ונפצתי בך בחור ובתולה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting