Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפסLuke 1:36 verse
And, behold , thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age : and this is the sixth month with her, who was called barren.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Η ΣΥΓΓΕΝΙς ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΣΥΝΕΙΛΗΦΕΝ ΥΙΟΝ ΕΝ ΓΗΡΕΙ ΑΥΤΗς ΚΑΙ ΟΥΤΟς ΜΗΝ ΕΚΤΟς ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΣΤΕΙΡΑ

2 Kings 1:1 verse
Then Moab rebelled against Israel after the death of Ahab

ויפשׁע מואב בישׂראל אחרי מות אחאב

1 Samuel 1:24 verse
And when she had weaned him, she took him up with her, with three bullocks, and one ephah of flour, and a bottle of wine, and brought him unto the house of the LORD in Shiloh : and the child was young.

ותעלהו עמה כאשׁר גמלתו בפרים שׁלשׁה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותבאהו בית־יהוה שׁלו והנער נער

footer