Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפסExodus 31:4 verse
To devise cunning works, to work in gold, and in silver, and in brass,

לחשׁב מחשׁבת לעשׂות בזהב ובכסף ובנחשׁת

Psalms 85:10 verse
Mercy and truth are met together ; righteousness and peace have kissed each other.

חסד־ואמת נפגשׁו צדק ושׁלום נשׁקו

2 Samuel 7:15 verse
But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee.

וחסדי לא־יסור ממנו כאשׁר הסרתי מעם שׁאול אשׁר הסרתי מלפניך
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting