Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפסJob 5:18 verse
For he maketh sore , and bindeth up : he woundeth , and his hands make whole .

כי הוא יכאיב ויחבשׁ ימחץ וידו תרפינה

Ecclesiastes 8:16 verse
When I applied mine heart to know wisdom, and to see the business that is done upon the earth :

כאשׁר נתתי את־לבי לדעת חכמה ולראות את־הענין אשׁר נעשׂה על־הארץ כי גם ביום ובלילה שׁנה בעיניו איננו ראה

Luke 9:42 verse
And as he was yet a coming , the devil threw him down , and tare him. And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his father.

ΕΤΙ ΔΕ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΡΡΗΞΕΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΠΑΡΑΞΕΝ ΕΠΕΤΙΜΗΣΕΝ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥς ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΩ ΑΚΑΨΑΡΤΩ ΚΑΙ ΙΑΣΑΤΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΝ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting