Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפסHebrews 13:2 verse
Be not forgetful to entertain strangers : for thereby some have entertained angels unawares .

ΤΗς ΦΙΛΟΞΕΝΙΑς ΜΗ ΕΠΙΛΑΝΨΑΝΕΣΨΕ ΔΙΑ ΤΑΥΤΗς ΓΑΡ ΕΛΑΨΟΝ ΤΙΝΕς ΞΕΝΙΣΑΝΤΕς ΑΓΓΕΛΟΥς

Isaiah 11:4 verse
But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth : and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.

ושׁפט בצדק דלים והוכיח במישׁור לענוי־ארץ והכה־ארץ בשׁבט פיו וברוח שׂפתיו ימית רשׁע

1 Chronicles 2:20 verse
And Hur begat Uri, and Uri begat Bezaleel.

וחור הוליד את־אורי ואורי הוליד את־בצלאל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting