Search:ουδεποτε -> ΟΥΔΕΠΟΤΕ

ουδεποτε


ο υ δ ε π ο τ ε hex:#959;#965;#948;#949;#960;#959;#964;#949;
Search Google:ουδεποτε

Zero אפסLeviticus 16:6 verse
And Aaron shall offer his bullock of the sin offering, which is for himself, and make an atonement for himself, and for his house.

והקריב אהרן את־פר החטאת אשׁר־לו וכפר בעדו ובעד ביתו

1 Chronicles 28:9 verse
And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind : for the LORD searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts : if thou seek him, he will be found of thee; but if thou forsake him, he will cast thee off for ever.

ואתה שׁלמה־בני דע את־אלהי אביך ועבדהו בלב שׁלם ובנפשׁ חפצה כי כל־לבבות דורשׁ יהוה וכל־יצר מחשׁבות מבין אמ־תדרשׁנו ימצא לך ואמ־תעזבנו יזניחך לעד

Ezra 10:8 verse
And that whosoever would not come within three days, according to the counsel of the princes and the elders, all his substance should be forfeited , and himself separated from the congregation of those that had been carried away.

וכל אשׁר לא־יבוא לשׁלשׁת הימים כעצת השׂרים והזקנים יחרם כל־רכושׁו והוא יבדל מקהל הגולה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting