Search:ουδεποτε -> ΟΥΔΕΠΟΤΕ

ουδεποτε


ο υ δ ε π ο τ ε hex:#959;#965;#948;#949;#960;#959;#964;#949;
Search Google:ουδεποτε

Zero אפסMark 9:12 verse
And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things ; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought .

Ο ΔΕ ΕΦΗ ΑΥΤΟΙς ΗΛΙΑς ΜΕΝ ΕΛΨΩΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΠΟΚΑΨΙΣΤΑΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΩς ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΙΝΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΨΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΝΗΨΗ

Ezekiel 48:35 verse
It was round about eighteen thousand measures: and the name of the city from that day shall be, The LORD is there.

סביב שׁמנה עשׂר אלף ושׁמ־העיר מיום יהוה שׁמה

Ezekiel 8:11 verse
And there stood before them seventy men of the ancients of the house of Israel, and in the midst of them stood Jaazaniah the son of Shaphan, with every man his censer in his hand ; and a thick cloud of incense went up .

ושׁבעים אישׁ מזקני בית־ישׂראל ויאזניהו בנ־שׁפן עמד בתוכם עמדים לפניהם ואישׁ מקטרתו בידו ועתר עננ־הקטרת עלה

footer