Search:ουδεποτε -> ΟΥΔΕΠΟΤΕ

ουδεποτε


ο υ δ ε π ο τ ε hex:#959;#965;#948;#949;#960;#959;#964;#949;
Search Google:ουδεποτε

Zero אפסEzekiel 29:10 verse
Behold, therefore I am against thee, and against thy rivers, and I will make the land of Egypt utterly waste and desolate, from the tower of Syene even unto the border of Ethiopia.

לכן הנני אליך ואל־יאריך ונתתי את־ארץ מצרים לחרבות חרב שׁממה ממגדל סונה ועד־גבול כושׁ

1 Chronicles 6:35 verse
The son of Zuph, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai,

בנ־ציף בנ־אלקנה בנ־מחת בנ־עמשׂי

Matthew 14:18 verse
He said , Bring them hither to me.

Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΦΕΡΕΤΕ ΜΟΙ ΩΔΕ ΑΥΤΟΥς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting