Search:ουδεποτε -> ΟΥΔΕΠΟΤΕ

ουδεποτε


ο υ δ ε π ο τ ε hex:#959;#965;#948;#949;#960;#959;#964;#949;
Search Google:ουδεποτε

Zero אפסActs 15:24 verse
Forasmuch as we have heard , that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying , Ye must be circumcised , and keep the law : to whom we gave no such commandment :

ΕΠΕΙΔΗ ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ ΟΤΙ ΤΙΝΕς ΕΞ ΗΜΩΝ ΕΤΑΡΑΞΑΝ ΥΜΑς ΛΟΓΟΙς ΑΝΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΕς ΤΑς ΘΥΧΑς ΥΜΩΝ ΟΙς ΟΥ ΔΙΕΣΤΕΙΛΑΜΕΨΑ

Mark 6:25 verse
And she came in straightway with haste unto the king, and asked , saying , I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist.

ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΨΟΥΣΑ ΕΥΨΥς ΜΕΤΑ ΣΠΟΥΔΗς ΠΡΟς ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΗΤΗΣΑΤΟ ΛΕΓΟΥΣΑ ΨΕΛΩ ΙΝΑ ΕΞΑΥΤΗς ΔΩς ΜΟΙ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

2 Kings 19:29 verse
And this shall be a sign unto thee, Ye shall eat this year such things as grow of themselves, and in the second year that which springeth of the same; and in the third year sow ye, and reap , and plant vineyards, and eat the fruits thereof.

וזה־לך האות אכול השׁנה ספיח ובשׁנה השׁנית סחישׁ ובשׁנה השׁלישׁית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכלו פרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting