Search:παλιν -> ΠΑΛΙΝ

παλιν


π α λ ι ν hex:#960;#945;#955;#953;#957;
Search Google:παλιν

Zero אפסJohn 5:23 verse
That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.

ΙΝΑ ΠΑΝΤΕς ΤΙΜΩΣΙΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΚΑΨΩς ΤΙΜΩΣΙΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ Ο ΜΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΟΥ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΝ ΠΕΜΘΑΝΤΑ ΑΥΤΟΝ

Numbers 29:14 verse
And their meat offering shall be of flour mingled with oil, three tenth deals unto every bullock of the thirteen bullocks, two tenth deals to each ram of the two rams,

ומנחתם סלת בלולה בשׁמן שׁלשׁה עשׂרנים לפר האחד לשׁלשׁה עשׂר פרים שׁני עשׂרנים לאיל האחד לשׁני האילם

Isaiah 20:4 verse
So shall the king of Assyria lead away the Egyptians prisoners, and the Ethiopians captives, young and old, naked and barefoot, even with their buttocks uncovered , to the shame of Egypt.

כן ינהג מלכ־אשׁור את־שׁבי מצרים ואת־גלות כושׁ נערים וזקנים ערום ויחף וחשׂופי שׁת ערות מצרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting