Search:παλιν -> ΠΑΛΙΝ

παλιν


π α λ ι ν hex:#960;#945;#955;#953;#957;
Search Google:παλιν

Zero אפסDeuteronomy 32:9 verse
For the LORD'S portion is his people ; Jacob is the lot of his inheritance.

כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו

Joshua 12:13 verse
The king of Debir, one ; the king of Geder, one ;

מלך דבר אחד מלך גדר אחד

Romans 9:19 verse
Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find fault ? For who hath resisted his will ?

ΕΡΕΙς ΜΟΙ ΟΥΝ ΤΙ ΕΤΙ ΜΕΜΦΕΤΑΙ ΤΩ ΓΑΡ ΒΟΥΛΗΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΤΙς ΑΝΨΕΣΤΗΚΕΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting