Search:πασαν -> ΠΑΣΑΝ

πασαν


π α σ α ν hex:#960;#945;#963;#945;#957;
Search Google:πασαν

Zero אפסLuke 19:19 verse
And he said likewise to him, Be thou also over five cities.

ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΩ ΚΑΙ ΣΥ ΕΠΑΝΩ ΓΙΝΟΥ ΠΕΝΤΕ ΠΟΛΕΩΝ

Genesis 21:34 verse
And Abraham sojourned in the Philistines ' land many days.

ויגר אברהם בארץ פלשׁתים ימים רבים

Numbers 35:19 verse
The revenger of blood himself shall slay the murderer : when he meeteth him, he shall slay him.

גאל הדם הוא ימית את־הרצח בפגעו־בו הוא ימיתנו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting