Search:πατηρ -> ΠΑΤΗΡ

πατηρ


π α τ η ρ hex:#960;#945;#964;#951;#961;
Search Google:πατηρ

Zero אפס1 Thessalonians 5:21 verse
Prove all things ; hold fast that which is good.

ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΤΕΧΕΤΕ

Psalms 148:12 verse
Both young men, and maidens ; old men, and children :

בחורים וגמ־בתולות זקנים עמ־נערים

1 Corinthians 11:22 verse
What ? have ye not houses to eat and to drink in ? or despise ye the church of God, and shame them that have not ? What shall I say to you ? shall I praise you in this ? I praise you not.

ΜΗ ΓΑΡ ΟΙΚΙΑς ΟΥΚ ΕΧΕΤΕ ΕΙς ΤΟ ΕΣΨΙΕΙΝ ΚΑΙ ΠΙΝΕΙΝ Η ΤΗς ΕΚΚΛΗΣΙΑς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΕΤΕ ΤΟΥς ΜΗ ΕΧΟΝΤΑς ΤΙ ΕΙΠΩ ΥΜΙΝ ΕΠΑΙΝΕΣΩ ΥΜΑς ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΟΥΚ ΕΠΑΙΝΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting