Search:πείθω -> ΠΕΊΘΩ

πείθω


π ε ί θ ω hex:#960;#949;#943;#952;#969;
Search Google:πείθω

Zero אפסJoshua 19:6 verse
And Bethlebaoth, and Sharuhen ; thirteen cities and their villages :

ובית לבאות ושׁרוחן ערים שׁלשׁ־עשׂרה וחצריהן

Hebrews 4:4 verse
For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, And God did rest the seventh day from all his works.

ΕΙΡΗΚΕΝ ΓΑΡ ΠΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗς ΕΒΔΟΜΗς ΟΥΤΩς ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΑΥΣΕΝ Ο ΨΕΟς ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΑΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΥ

Ezekiel 8:10 verse
So I went in and saw ; and behold every form of creeping things, and abominable beasts, and all the idols of the house of Israel, pourtrayed upon the wall round about.

ואבוא ואראה והנה כל־תבנית רמשׂ ובהמה שׁקץ וכל־גלולי בית ישׂראל מחקה על־הקיר סביב סביב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting