Search:περαν -> ΠΕΡΑΝ

περαν


π ε ρ α ν hex:#960;#949;#961;#945;#957;
Search Google:περαν

Zero אפסLuke 12:27 verse
Consider the lilies how they grow : they toil not, they spin not ; and yet I say unto you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΤΕ ΤΑ ΚΡΙΝΑ ΠΩς ΑΥΞΑΝΕΙ ΟΥ ΚΟΠΙΑ ΟΥΔΕ ΝΗΨΕΙ ΛΕΓΩ ΔΕ ΥΜΙΝ ΟΥΔΕ ΣΟΛΟΜΩΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΤΗ ΔΟΞΗ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΕΒΑΛΕΤΟ Ως ΕΝ ΤΟΥΤΩΝ

Acts 5:18 verse
And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison.

ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΟΝ ΤΑς ΧΕΙΡΑς ΕΠΙ ΤΟΥς ΑΠΟΣΤΟΛΟΥς ΚΑΙ ΕΨΕΝΤΟ ΑΥΤΟΥς ΕΝ ΤΗΡΗΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ

Deuteronomy 10:11 verse
And the LORD said unto me, Arise , take thy journey before the people, that they may go in and possess the land, which I sware unto their fathers to give unto them.

ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם ויבאו וירשׁו את־הארץ אשׁר־נשׁבעתי לאבתם לתת להם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting