Search:περιτομή -> ΠΕΡΙΤΟΜΉ

περιτομή


π ε ρ ι τ ο μ ή hex:#960;#949;#961;#953;#964;#959;#956;#942;
Search Google:περιτομή

Zero אפסLuke 23:45 verse
And the sun was darkened , and the veil of the temple was rent in the midst.

ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟς ΕΣΧΙΣΨΗ ΔΕ ΤΟ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΣΟΝ

Luke 2:30 verse
For mine eyes have seen thy salvation,

ΟΤΙ ΕΙΔΟΝ ΟΙ ΟΦΨΑΛΜΟΙ ΜΟΥ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΣΟΥ

1 Samuel 17:54 verse
And David took the head of the Philistine, and brought it to Jerusalem ; but he put his armour in his tent.

ויקח דוד את־ראשׁ הפלשׁתי ויבאהו ירושׁלם ואת־כליו שׂם באהלו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting