Search:πινων -> ΠΙΝΩΝ

πινων


π ι ν ω ν hex:#960;#953;#957;#969;#957;
Search Google:πινων

Zero אפסPsalms 25:7 verse
Remember not the sins of my youth, nor my transgressions : according to thy mercy remember thou me for thy goodness ' sake, O LORD.

חטאות נעורי ופשׁעי אל־תזכר כחסדך זכר־לי־אתה למען טובך יהוה

Deuteronomy 15:12 verse
And if thy brother, an Hebrew man, or an Hebrew woman, be sold unto thee, and serve thee six years ; then in the seventh year thou shalt let him go free from thee.

כי־ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שׁשׁ שׁנים ובשׁנה השׁביעת תשׁלחנו חפשׁי מעמך

2 Peter 1:16 verse
For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.

ΟΥ ΓΑΡ ΣΕΣΟΦΙΣΜΕΝΟΙς ΜΥΨΟΙς ΕΞΑΚΟΛΟΥΨΗΣΑΝΤΕς ΕΓΝΩΡΙΣΑΜΕΝ ΥΜΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΑΛΛ ΕΠΟΠΤΑΙ ΓΕΝΗΨΕΝΤΕς ΤΗς ΕΚΕΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting