Search:πιστόσ -> ΠΙΣΤΌΣ

πιστόσ


π ι σ τ ό σ hex:#960;#953;#963;#964;#972;#963;
Search Google:πιστόσ

Zero אפסTitus 1:2 verse
In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began ;

ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΖΩΗς ΑΙΩΝΙΟΥ ΗΝ ΕΠΗΓΓΕΙΛΑΤΟ Ο ΑΘΕΥΔΗς ΨΕΟς ΠΡΟ ΧΡΟΝΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ

Psalms 119:70 verse
Their heart is as fat as grease ; but I delight in thy law.

טפשׁ כחלב לבם אני תורתך שׁעשׁעתי

Psalms 68:31 verse
Princes shall come out of Egypt ; Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God.

יאתיו חשׁמנים מני מצרים כושׁ תריץ ידיו לאלהים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting