Search:πλειον -> ΠΛΕΙΟΝ

πλειον


π λ ε ι ο ν hex:#960;#955;#949;#953;#959;#957;
Search Google:πλειον

Zero אפסJohn 10:25 verse
Jesus answered them, I told you, and ye believed not : the works that I do in my Father's name, they bear witness of me.

ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΑΥΤΟΙς Ο ΙΗΣΟΥς ΕΙΠΟΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ Α ΕΓΩ ΠΟΙΩ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟς ΜΟΥ ΤΑΥΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΠΕΡΙ ΕΜΟΥ

1 Samuel 26:7 verse
So David and Abishai came to the people by night : and, behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear stuck in the ground at his bolster : but Abner and the people lay round about him.

ויבא דוד ואבישׁי אל־העם לילה והנה שׁאול שׁכב ישׁן במעגל וחניתו מעוכה־בארץ מראשׁתו ואבנר והעם שׁכבים סביבתו

Acts 16:38 verse
And the serjeants told these words unto the magistrates : and they feared , when they heard that they were Romans.

ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ ΔΕ ΤΟΙς ΣΤΡΑΤΗΓΟΙς ΟΙ ΡΑΒΔΟΥΧΟΙ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΦΟΒΗΨΗΣΑΝ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕς ΟΤΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΕΙΣΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting