Search:πλειον -> ΠΛΕΙΟΝ

πλειον


π λ ε ι ο ν hex:#960;#955;#949;#953;#959;#957;
Search Google:πλειον

Zero אפסLuke 3:21 verse
Now when all the people were baptized , it came to pass , that Jesus also being baptized , and praying , the heaven was opened ,

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΒΑΠΤΙΣΨΗΝΑΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥ ΒΑΠΤΙΣΨΕΝΤΟς ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΕΩΧΨΗΝΑΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

Joshua 7:12 verse
Therefore the children of Israel could not stand before their enemies , but turned their backs before their enemies , because they were accursed : neither will I be with you any more , except ye destroy the accursed from among you.

ולא יכלו בני ישׂראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי היו לחרם לא אוסיף להיות עמכם אמ־לא תשׁמידו החרם מקרבכם

Judges 17:8 verse
And the man departed out of the city from Bethlehemjudah to sojourn where he could find a place: and he came to mount Ephraim to the house of Micah, as he journeyed .

וילך האישׁ מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשׁר ימצא ויבא הר־אפרים עד־בית מיכה לעשׂות דרכו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting