Search:ποιειν -> ΠΟΙΕΙΝ

ποιειν


π ο ι ε ι ν hex:#960;#959;#953;#949;#953;#957;
Search Google:ποιειν

Zero אפסNehemiah 9:11 verse
And thou didst divide the sea before them, so that they went through the midst of the sea on the dry land ; and their persecutors thou threwest into the deeps, as a stone into the mighty waters.

והים בקעת לפניהם ויעברו בתוכ־הים ביבשׁה ואת־רדפיהם השׁלכת במצולת כמו־אבן במים עזים

Isaiah 12:4 verse
And in that day shall ye say , Praise the LORD, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted .

ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשׁמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשׂגב שׁמו

Revelation 20:11 verse
And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away ; and there was found no place for them.

ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΨΡΟΝΟΝ ΜΕΓΑΝ ΛΕΥΚΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΨΗΜΕΝΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΦΥΓΕΝ Η ΓΗ ΚΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟς ΚΑΙ ΤΟΠΟς ΟΥΧ ΕΥΡΕΨΗ ΑΥΤΟΙς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting