Search:προσευχή -> ΠΡΟΣΕΥΧΉ

προσευχή


π ρ ο σ ε υ χ ή hex:#960;#961;#959;#963;#949;#965;#967;#942;
Search Google:προσευχή

Zero אפסPhilippians 1:25 verse
And having this confidence , I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith ;

ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΕΠΟΙΨΩς ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΜΕΝΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ ΕΙς ΤΗΝ ΥΜΩΝ ΠΡΟΚΟΠΗΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΝ ΤΗς ΠΙΣΤΕΩς

Isaiah 5:10 verse
Yea, ten acres of vineyard shall yield one bath, and the seed of an homer shall yield an ephah.

כי עשׂרת צמדי־כרם יעשׂו בת אחת וזרע חמר יעשׂה איפה

Amos 8:7 verse
The LORD hath sworn by the excellency of Jacob, Surely I will never forget any of their works.

נשׁבע יהוה בגאון יעקב אמ־אשׁכח לנצח כל־מעשׂיהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting