Search:προσευχή -> ΠΡΟΣΕΥΧΉ

προσευχή


π ρ ο σ ε υ χ ή hex:#960;#961;#959;#963;#949;#965;#967;#942;
Search Google:προσευχή

Zero אפסJames 3:7 verse
For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed , and hath been tamed of mankind :

ΠΑΣΑ ΓΑΡ ΦΥΣΙς ΨΗΡΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΕΙΝΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑΛΙΩΝ ΔΑΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΔΑΜΑΣΤΑΙ ΤΗ ΦΥΣΕΙ ΤΗ ΑΝΨΡΩΠΙΝΗ

1 Corinthians 15:36 verse
Thou fool, that which thou sowest is not quickened , except it die :

ΑΦΡΩΝ ΣΥ Ο ΣΠΕΙΡΕΙς ΟΥ ΖΩΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΑΝ ΜΗ ΑΠΟΨΑΝΗ

Genesis 13:1 verse
And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south.

ויעל אברם ממצרים הוא ואשׁתו וכל־אשׁר־לו ולוט עמו הנגבה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting