Search:προσευχή -> ΠΡΟΣΕΥΧΉ

προσευχή


π ρ ο σ ε υ χ ή hex:#960;#961;#959;#963;#949;#965;#967;#942;
Search Google:προσευχή

Zero אפס2 Chronicles 31:8 verse
And when Hezekiah and the princes came and saw the heaps, they blessed the LORD, and his people Israel.

ויבאו יחזקיהו והשׂרים ויראו את־הערמות ויברכו את־יהוה ואת עמו ישׂראל

Matthew 22:5 verse
But they made light of it, and went their ways , one to his farm, another to his merchandise :

ΟΙ ΔΕ ΑΜΕΛΗΣΑΝΤΕς ΑΠΗΛΨΟΝ Ος ΜΕΝ ΕΙς ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΑΓΡΟΝ Ος ΔΕ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑΝ ΑΥΤΟΥ

Luke 10:22 verse
All things are delivered to me of my Father : and no man knoweth who the Son is , but the Father ; and who the Father is , but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

ΠΑΝΤΑ ΜΟΙ ΠΑΡΕΔΟΨΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟς ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙς ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΤΙς ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟς ΕΙ ΜΗ Ο ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΤΙς ΕΣΤΙΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΕΙ ΜΗ Ο ΥΙΟς ΚΑΙ Ω ΕΑΝ ΒΟΥΛΗΤΑΙ Ο ΥΙΟς ΑΠΟΚΑΛΥΘΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting