Search:προσευχή -> ΠΡΟΣΕΥΧΉ

προσευχή


π ρ ο σ ε υ χ ή hex:#960;#961;#959;#963;#949;#965;#967;#942;
Search Google:προσευχή

Zero אפסLuke 20:41 verse
And he said unto them, How say they that Christ is David's son ?

ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΡΟς ΑΥΤΟΥς ΠΩς ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΑΥΙΔ ΥΙΟΝ

Acts 21:14 verse
And when he would not be persuaded , we ceased , saying , The will of the Lord be done .

ΜΗ ΠΕΙΨΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΑΜΕΝ ΕΙΠΟΝΤΕς ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟ ΨΕΛΗΜΑ ΓΙΝΕΣΨΩ

Isaiah 31:5 verse
As birds flying , so will the LORD of hosts defend Jerusalem ; defending also he will deliver it; and passing over he will preserve it.

כצפרים עפות כן יגן יהוה צבאות על־ירושׁלם גנון והציל פסח והמליט

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting