Search:προφητων -> ΠΡΟΦΗΤΩΝ

προφητων


π ρ ο φ η τ ω ν hex:#960;#961;#959;#966;#951;#964;#969;#957;
Search Google:προφητων

Zero אפסJohn 8:14 verse
Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true : for I know whence I came , and whither I go ; but ye cannot tell whence I come , and whither I go .

ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΙΗΣΟΥς ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς ΚΑΝ ΕΓΩ ΜΑΡΤΥΡΩ ΠΕΡΙ ΕΜΑΥΤΟΥ ΑΛΗΨΗς ΕΣΤΙΝ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΟΥ ΟΤΙ ΟΙΔΑ ΠΟΨΕΝ ΗΛΨΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΠΑΓΩ ΥΜΕΙς ΔΕ ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΠΟΨΕΝ ΕΡΧΟΜΑΙ Η ΠΟΥ ΥΠΑΓΩ

Job 30:22 verse
Thou liftest me up to the wind ; thou causest me to ride upon it, and dissolvest my substance .

תשׂאני אל־רוח תרכיבני ותמגגני תשׁוה

Job 12:25 verse
They grope in the dark without light, and he maketh them to stagger like a drunken man.

ימשׁשׁו־חשׁך ולא־אור ויתעם כשׁכור

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting