Search:πρῶτον -> ΠΡῶΤΟΝ

πρῶτον


π ρ ῶ τ ο ν hex:#960;#961;#8182;#964;#959;#957;
Search Google:πρῶτον

Zero אפסJoshua 4:2 verse
Take you twelve men out of the people, out of every tribe a man,

קחו לכם מנ־העם שׁנים עשׂר אנשׁים אישׁ־אחד אישׁ־אחד משׁבט

Mark 11:23 verse
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed , and be thou cast into the sea ; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass ; he shall have whatsoever he saith .

ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ Ος ΑΝ ΕΙΠΗ ΤΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥΤΩ ΑΡΨΗΤΙ ΚΑΙ ΒΛΗΨΗΤΙ ΕΙς ΤΗΝ ΨΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΨΗ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΗ ΟΤΙ Ο ΛΑΛΕΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΣΤΑΙ ΑΥΤΩ

Zephaniah 3:4 verse
Her prophets are light and treacherous persons : her priests have polluted the sanctuary, they have done violence to the law.

נביאיה פחזים אנשׁי בגדות כהניה חללו־קדשׁ חמסו תורה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting