Search:σ -> Σ

σ


σ hex:#963;
Search Google:σ

Zero אפסEzra 7:19 verse
The vessels also that are given thee for the service of the house of thy God, those deliver thou before the God of Jerusalem.

ומאניא די־מתיהבין לך לפלחן בית אלהך השׁלם קדם אלה ירושׁלם

Nehemiah 6:11 verse
And I said , Should such a man as I flee ? and who is there, that, being as I am, would go into the temple to save his life ? I will not go in .

ואמרה האישׁ כמוני יברח ומי כמוני אשׁר־יבוא אל־ההיכל וחי לא אבוא

1 Kings 22:46 verse
And the remnant of the sodomites, which remained in the days of his father Asa, he took out of the land.

ויתר הקדשׁ אשׁר נשׁאר בימי אסא אביו בער מנ־הארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting