Search:σ -> Σ

σ


σ hex:#963;
Search Google:σ

Zero אפס1 Peter 4:7 verse
But the end of all things is at hand : be ye therefore sober , and watch unto prayer.

ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΤΟ ΤΕΛΟς ΗΓΓΙΚΕΝ ΣΩΦΡΟΝΗΣΑΤΕ ΟΥΝ ΚΑΙ ΝΗΘΑΤΕ ΕΙς ΠΡΟΣΕΥΧΑς

2 Chronicles 33:20 verse
So Manasseh slept with his fathers, and they buried him in his own house : and Amon his son reigned in his stead.

וישׁכב מנשׁה עמ־אבתיו ויקברהו ביתו וימלך אמון בנו תחתיו

Jeremiah 51:33 verse
For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel ; The daughter of Babylon is like a threshingfloor, it is time to thresh her: yet a little while, and the time of her harvest shall come .

כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל בת־בבל כגרן עת הדריכה עוד מעט ובאה עת־הקציר לה

footer