Search:σ -> Σ

σ


σ hex:#963;
Search Google:σ

Zero אפסPsalms 58:1 verse
Do ye indeed speak righteousness, O congregation ? do ye judge uprightly, O ye sons of men ?

למנצח אל־תשׁחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישׁרים תשׁפטו בני אדם

Exodus 7:9 verse
When Pharaoh shall speak unto you, saying , Shew a miracle for you: then thou shalt say unto Aaron, Take thy rod, and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent.

כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל־אהרן קח את־מטך והשׁלך לפני־פרעה יהי לתנין

Genesis 43:18 verse
And the men were afraid , because they were brought into Joseph's house ; and they said , Because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in ; that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen, and our asses.

וייראו האנשׁים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על־דבר הכסף השׁב באמתחתינו בתחלה אנחנו מובאים להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אתנו לעבדים ואת־חמרינו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting