Search:σ -> Σ

σ


σ hex:#963;
Search Google:σ

Zero אפס1 Chronicles 9:33 verse
And these are the singers , chief of the fathers of the Levites, who remaining in the chambers were free : for they were employed in that work day and night.

ואלה המשׁררים ראשׁי אבות ללוים בלשׁכת פטירים כי־יומם ולילה עליהם במלאכה

Acts 21:29 verse

ΗΣΑΝ ΓΑΡ ΠΡΟΕΩΡΑΚΟΤΕς ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΤΟΝ ΕΦΕΣΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΟΝ ΕΝΟΜΙΖΟΝ ΟΤΙ ΕΙς ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΙΣΗΓΑΓΕΝ Ο ΠΑΥΛΟς

Daniel 8:19 verse
And he said , Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation : for at the time appointed the end shall be.

ויאמר הנני מודיעך את אשׁר־יהיה באחרית הזעם כי למועד קץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting