Search:σήμερον -> ΣΉΜΕΡΟΝ

σήμερον


σ ή μ ε ρ ο ν hex:#963;#942;#956;#949;#961;#959;#957;
Search Google:σήμερον

Zero אפסIsaiah 34:10 verse
It shall not be quenched night nor day ; the smoke thereof shall go up for ever : from generation to generation it shall lie waste ; none shall pass through it for ever and ever.

לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשׁנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עבר בה

Luke 22:64 verse
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying , Prophesy , who is it that smote thee ?

ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΑΛΥΘΑΝΤΕς ΑΥΤΟΝ ΕΠΗΡΩΤΩΝ ΛΕΓΟΝΤΕς ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΟΝ ΤΙς ΕΣΤΙΝ Ο ΠΑΙΣΑς ΣΕ

Numbers 15:39 verse
And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the LORD, and do them; and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye use to go a whoring :

והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את־כל־מצות יהוה ועשׂיתם אתם ולא־תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשׁר־אתם זנים אחריהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting