Search:σαλεύω -> ΣΑΛΕΎΩ

σαλεύω


σ α λ ε ύ ω hex:#963;#945;#955;#949;#973;#969;
Search Google:σαλεύω

Zero אפסLuke 20:15 verse
So they cast him out of the vineyard, and killed him. What therefore shall the lord of the vineyard do unto them ?

ΚΑΙ ΕΚΒΑΛΟΝΤΕς ΑΥΤΟΝ ΕΞΩ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟς ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ ΤΙ ΟΥΝ ΠΟΙΗΣΕΙ ΑΥΤΟΙς Ο ΚΥΡΙΟς ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟς

Mark 13:24 verse
But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened , and the moon shall not give her light,

ΑΛΛΑ ΕΝ ΕΚΕΙΝΑΙς ΤΑΙς ΗΜΕΡΑΙς ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΛΙΘΙΝ ΕΚΕΙΝΗΝ Ο ΗΛΙΟς ΣΚΟΤΙΣΨΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΦΕΓΓΟς ΑΥΤΗς

Deuteronomy 11:10 verse
For the land, whither thou goest in to possess it, is not as the land of Egypt, from whence ye came out , where thou sowedst thy seed, and wateredst it with thy foot, as a garden of herbs :

כי הארץ אשׁר אתה בא־שׁמה לרשׁתה לא כארץ מצרים הוא אשׁר יצאתם משׁם אשׁר תזרע את־זרעך והשׁקית ברגלך כגן הירק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting