Search:σιτευτον -> ΣΙΤΕΥΤΟΝ

σιτευτον


σ ι τ ε υ τ ο ν hex:#963;#953;#964;#949;#965;#964;#959;#957;
Search Google:σιτευτον

Zero אפס2 Samuel 20:18 verse
Then she spake , saying , They were wont to speak in old time, saying , They shall surely ask counsel at Abel : and so they ended the matter.

ותאמר לאמר דבר ידברו בראשׁנה לאמר שׁאל ישׁאלו באבל וכן התמו

Matthew 8:32 verse
And he said unto them, Go . And when they were come out , they went into the herd of swine : and, behold , the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς ΥΠΑΓΕΤΕ ΟΙ ΔΕ ΕΞΕΛΨΟΝΤΕς ΑΠΗΛΨΟΝ ΕΙς ΤΟΥς ΧΟΙΡΟΥς ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΩΡΜΗΣΕΝ ΠΑΣΑ Η ΑΓΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΕΙς ΤΗΝ ΨΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΕΨΑΝΟΝ ΕΝ ΤΟΙς ΥΔΑΣΙΝ

Psalms 109:6 verse
Set thou a wicked man over him: and let Satan stand at his right hand.

הפקד עליו רשׁע ושׂטן יעמד על־ימינו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting