Search:σιτευτον -> ΣΙΤΕΥΤΟΝ

σιτευτον


σ ι τ ε υ τ ο ν hex:#963;#953;#964;#949;#965;#964;#959;#957;
Search Google:σιτευτον

Zero אפסJoshua 3:17 verse
And the priests that bare the ark of the covenant of the LORD stood firm on dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground, until all the people were passed clean over Jordan.

ויעמדו הכהנים נשׂאי הארון ברית־יהוה בחרבה בתוך הירדן הכן וכל־ישׂראל עברים בחרבה עד אשׁר־תמו כל־הגוי לעבר את־הירדן

Acts 16:8 verse
And they passing by Mysia came down to Troas.

ΠΑΡΕΛΨΟΝΤΕς ΔΕ ΤΗΝ ΜΥΣΙΑΝ ΚΑΤΕΒΗΣΑΝ ΕΙς ΤΡΩΑΔΑ

1 Chronicles 25:19 verse
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve :

השׁנים עשׂר לחשׁביה בניו ואחיו שׁנים עשׂר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting