Search:σιτου -> ΣΙΤΟΥ

σιτου


σ ι τ ο υ hex:#963;#953;#964;#959;#965;
Search Google:σιτου

Zero אפסDaniel 5:15 verse
And now the wise men, the astrologers, have been brought in before me, that they should read this writing, and make known unto me the interpretation thereof: but they could not shew the interpretation of the thing :

וכען העלו קדמי חכימיא אשׁפיא די־כתבה דנה יקרון ופשׁרה להודעתני ולא־כהלין פשׁר־מלתא להחויה

Numbers 23:19 verse
God is not a man, that he should lie ; neither the son of man, that he should repent : hath he said , and shall he not do it? or hath he spoken , and shall he not make it good ?

לא אישׁ אל ויכזב ובנ־אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשׂה ודבר ולא יקימנה

Luke 24:35 verse
And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.

ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΞΗΓΟΥΝΤΟ ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΚΑΙ Ως ΕΓΝΩΣΨΗ ΑΥΤΟΙς ΕΝ ΤΗ ΚΛΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting