Search:σπήλαιον -> ΣΠΉΛΑΙΟΝ

σπήλαιον


σ π ή λ α ι ο ν hex:#963;#960;#942;#955;#945;#953;#959;#957;
Search Google:σπήλαιον

Zero אפסPsalms 52:1 verse
Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? the goodness of God endureth continually.

למנצח משׂכיל לדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשׁאול ויאמר לו בא דוד אל־בית אחימלך מה־תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל־היום

Mark 8:24 verse
And he looked up , and said , I see men as trees, walking .

ΚΑΙ ΑΝΑΒΛΕΘΑς ΕΛΕΓΕΝ ΒΛΕΠΩ ΤΟΥς ΑΝΨΡΩΠΟΥς ΟΤΙ Ως ΔΕΝΔΡΑ ΟΡΩ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑς

Mark 3:27 verse
No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man ; and then he will spoil his house.

ΑΛΛ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΟΥΔΕΙς ΕΙς ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ ΕΙΣΕΛΨΩΝ ΤΑ ΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΠΑΣΑΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟΝ ΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΠΑΣΕΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting