Search:σπήλαιον -> ΣΠΉΛΑΙΟΝ

σπήλαιον


σ π ή λ α ι ο ν hex:#963;#960;#942;#955;#945;#953;#959;#957;
Search Google:σπήλαιον

Zero אפסNumbers 31:37 verse
And the LORD'S tribute of the sheep was six hundred and threescore and fifteen .

ויהי המכס ליהוה מנ־הצאן שׁשׁ מאות חמשׁ ושׁבעים

1 Samuel 12:17 verse
Is it not wheat harvest to day ? I will call unto the LORD, and he shall send thunder and rain ; that ye may perceive and see that your wickedness is great, which ye have done in the sight of the LORD, in asking you a king.

הלוא קציר־חטים היום אקרא אל־יהוה ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי־רעתכם רבה אשׁר עשׂיתם בעיני יהוה לשׁאול לכם מלך

Matthew 10:2 verse
Now the names of the twelve apostles are these ; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother ; James the son of Zebedee, and John his brother ;

ΤΩΝ ΔΕ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΣΤΙΝ ΤΑΥΤΑ ΠΡΩΤΟς ΣΙΜΩΝ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟς ΠΕΤΡΟς ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑς Ο ΑΔΕΛΦΟς ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟς Ο ΤΟΥ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗς Ο ΑΔΕΛΦΟς ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting