Search:σφάζω -> ΣΦΆΖΩ

σφάζω


σ φ ά ζ ω hex:#963;#966;#940;#950;#969;
Search Google:σφάζω

Zero אפסDeuteronomy 15:1 verse
At the end of every seven years thou shalt make a release.

מקץ שׁבע־שׁנים תעשׂה שׁמטה

Judges 15:7 verse
And Samson said unto them, Though ye have done this, yet will I be avenged of you, and after that I will cease .

ויאמר להם שׁמשׁון אמ־תעשׂון כזאת כי אמ־נקמתי בכם ואחר אחדל

Matthew 13:5 verse
Some fell upon stony places, where they had not much earth : and forthwith they sprung up , because they had no deepness of earth :

ΑΛΛΑ ΔΕ ΕΠΕΣΕΝ ΕΠΙ ΤΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΟΠΟΥ ΟΥΚ ΕΙΧΕΝ ΓΗΝ ΠΟΛΛΗΝ ΚΑΙ ΕΥΨΕΩς ΕΞΑΝΕΤΕΙΛΕΝ ΔΙΑ ΤΟ ΜΗ ΕΧΕΙΝ ΒΑΨΟς ΓΗς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting