Search:σφραγίζω -> ΣΦΡΑΓΊΖΩ

σφραγίζω


σ φ ρ α γ ί ζ ω hex:#963;#966;#961;#945;#947;#943;#950;#969;
Search Google:σφραγίζω

Zero אפסGenesis 10:11 verse
Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,

מנ־הארץ ההוא יצא אשׁור ויבן את־נינוה ואת־רחבת עיר ואת־כלח

Psalms 21:4 verse
He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days for ever and ever.

חיים שׁאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד

Revelation 1:16 verse
And he had in his right hand seven stars : and out of his mouth went a sharp twoedged sword : and his countenance was as the sun shineth in his strength.

ΚΑΙ ΕΧΩΝ ΕΝ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΧΕΙΡΙ ΑΥΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑς ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟς ΑΥΤΟΥ ΡΟΜΦΑΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟς ΟΞΕΙΑ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΟΘΙς ΑΥΤΟΥ Ως Ο ΗΛΙΟς ΦΑΙΝΕΙ ΕΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting