Search:σφραγίζω -> ΣΦΡΑΓΊΖΩ

σφραγίζω


σ φ ρ α γ ί ζ ω hex:#963;#966;#961;#945;#947;#943;#950;#969;
Search Google:σφραγίζω

Zero אפסNumbers 10:14 verse
In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies : and over his host was Nahshon the son of Amminadab.

ויסע דגל מחנה בני־יהודה בראשׁנה לצבאתם ועל־צבאו נחשׁון בנ־עמינדב

John 11:41 verse
Then they took away the stone from the place where the dead was laid . And Jesus lifted up his eyes, and said , Father, I thank thee that thou hast heard me.

ΗΡΑΝ ΟΥΝ ΤΟΝ ΛΙΨΟΝ Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥς ΗΡΕΝ ΤΟΥς ΟΦΨΑΛΜΟΥς ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΠΑΤΕΡ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΟΙ ΟΤΙ ΗΚΟΥΣΑς ΜΟΥ

Luke 5:1 verse
And it came to pass , that, as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret,

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΕΠΙΚΕΙΣΨΑΙ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΙΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟς ΗΝ ΕΣΤΩς ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ ΓΕΝΝΗΣΑΡΕΤ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting