Search:σφραγίσ -> ΣΦΡΑΓΊΣ

σφραγίσ


σ φ ρ α γ ί σ hex:#963;#966;#961;#945;#947;#943;#963;
Search Google:σφραγίσ

Zero אפסNumbers 35:29 verse
So these things shall be for a statute of judgment unto you throughout your generations in all your dwellings.

והיו אלה לכם לחקת משׁפט לדרתיכם בכל מושׁבתיכם

Joel 1:18 verse
How do the beasts groan ! the herds of cattle are perplexed , because they have no pasture ; yea, the flocks of sheep are made desolate .

מה־נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גמ־עדרי הצאן נאשׁמו

John 20:31 verse
But these are written , that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God ; and that believing ye might have life through his name.

ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΗΤΕ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥς ΕΣΤΙΝ Ο ΧΡΙΣΤΟς Ο ΥΙΟς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΚΑΙ ΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕς ΖΩΗΝ ΕΧΗΤΕ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting