Search:τινων -> ΤΙΝΩΝ

τινων


τ ι ν ω ν hex:#964;#953;#957;#969;#957;
Search Google:τινων

Zero אפסGenesis 42:35 verse
And it came to pass as they emptied their sacks, that, behold, every man's bundle of money was in his sack : and when both they and their father saw the bundles of money, they were afraid .

ויהי הם מריקים שׂקיהם והנה־אישׁ צרור־כספו בשׂקו ויראו את־צררות כספיהם המה ואביהם וייראו

1 Kings 5:13 verse
And king Solomon raised a levy out of all Israel ; and the levy was thirty thousand men.

ויעל המלך שׁלמה מס מכל־ישׂראל ויהי המס שׁלשׁים אלף אישׁ

Luke 10:11 verse
Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you : notwithstanding be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you.

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΝΙΟΡΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΛΛΗΨΕΝΤΑ ΗΜΙΝ ΕΚ ΤΗς ΠΟΛΕΩς ΥΜΩΝ ΕΙς ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΑΠΟΜΑΣΣΟΜΕΨΑ ΥΜΙΝ ΠΛΗΝ ΤΟΥΤΟ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΟΤΙ ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting