Search:τοπον -> ΤΟΠΟΝ

τοπον


τ ο π ο ν hex:#964;#959;#960;#959;#957;
Search Google:τοπον

John 13:29 verse
For some of them thought , because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast ; or, that he should give something to the poor.

ΤΙΝΕς ΓΑΡ ΕΔΟΚΟΥΝ ΕΠΕΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΟΚΟΜΟΝ ΕΙΧΕΝ ΙΟΥΔΑς ΟΤΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΙΗΣΟΥς ΑΓΟΡΑΣΟΝ ΩΝ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΜΕΝ ΕΙς ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ Η ΤΟΙς ΠΤΩΧΟΙς ΙΝΑ ΤΙ ΔΩ

Deuteronomy 13:3 verse
Thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams : for the LORD your God proveth you, to know whether ye love the LORD your God with all your heart and with all your soul.

לא תשׁמע אל־דברי הנביא ההוא או אל־חולם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישׁכם אהבים את־יהוה אלהיכם בכל־לבבכם ובכל־נפשׁכם

Exodus 24:12 verse
And the LORD said unto Moses, Come up to me into the mount, and be there: and I will give thee tables of stone, and a law, and commandments which I have written ; that thou mayest teach them.

ויאמר יהוה אל־משׁה עלה אלי ההרה והיה־שׁם ואתנה לך את־לחת האבן והתורה והמצוה אשׁר כתבתי להורתם

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting