Search:τοπον -> ΤΟΠΟΝ

τοπον


τ ο π ο ν hex:#964;#959;#960;#959;#957;
Search Google:τοπον

Zero אפסJeremiah 29:27 verse
Now therefore why hast thou not reproved Jeremiah of Anathoth, which maketh himself a prophet to you?

ועתה למה לא גערת בירמיהו הענתתי המתנבא לכם

John 15:5 verse
I am the vine, ye are the branches : He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit : for without me ye can do nothing .

ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΑΜΠΕΛΟς ΥΜΕΙς ΤΑ ΚΛΗΜΑΤΑ Ο ΜΕΝΩΝ ΕΝ ΕΜΟΙ ΚΑΓΩ ΕΝ ΑΥΤΩ ΟΥΤΟς ΦΕΡΕΙ ΚΑΡΠΟΝ ΠΟΛΥΝ ΟΤΙ ΧΩΡΙς ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΨΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ

Nehemiah 4:11 verse
And our adversaries said , They shall not know , neither see , till we come in the midst among them, and slay them, and cause the work to cease .

ויאמרו צרינו לא ידעו ולא יראו עד אשׁר־נבוא אל־תוכם והרגנום והשׁבתנו את־המלאכה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting