Search:τριτου -> ΤΡΙΤΟΥ

τριτου


τ ρ ι τ ο υ hex:#964;#961;#953;#964;#959;#965;
Search Google:τριτου

Zero אפסGenesis 21:22 verse
And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying , God is with thee in all that thou doest :

ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שׂר־צבאו אל־אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשׁר־אתה עשׂה

Jeremiah 27:13 verse
Why will ye die , thou and thy people, by the sword, by the famine, and by the pestilence, as the LORD hath spoken against the nation that will not serve the king of Babylon ?

למה תמותו אתה ועמך בחרב ברעב ובדבר כאשׁר דבר יהוה אל־הגוי אשׁר לא־יעבד את־מלך בבל

Joshua 1:15 verse
Until the LORD have given your brethren rest , as he hath given you, and they also have possessed the land which the LORD your God giveth them: then ye shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which Moses the LORD'S servant gave you on this side Jordan toward the sunrising .

עד אשׁר־יניח יהוה לאחיכם ככם וירשׁו גמ־המה את־הארץ אשׁר־יהוה אלהיכם נתן להם ושׁבתם לארץ ירשׁתכם וירשׁתם אותה אשׁר נתן לכם משׁה עבד יהוה בעבר הירדן מזרח השׁמשׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting