Search:υπαγε -> ΥΠΑΓΕ

υπαγε


υ π α γ ε hex:#965;#960;#945;#947;#949;
Search Google:υπαγε

Luke 11:34 verse
The light of the body is the eye : therefore when thine eye is single, thy whole body also is full of light ; but when thine eye is evil, thy body also is full of darkness.

Ο ΛΥΧΝΟς ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟς ΕΣΤΙΝ Ο ΟΦΨΑΛΜΟς ΣΟΥ ΟΤΑΝ Ο ΟΦΨΑΛΜΟς ΣΟΥ ΑΠΛΟΥς Η ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΠΑΝ ΔΕ ΠΟΝΗΡΟς Η ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΝ

Nehemiah 12:13 verse
Of Ezra, Meshullam ; of Amariah, Jehohanan ;

לעזרא משׁלם לאמריה יהוחנן

Ezekiel 36:4 verse
Therefore, ye mountains of Israel, hear the word of the Lord GOD ; Thus saith the Lord GOD to the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys, to the desolate wastes, and to the cities that are forsaken , which became a prey and derision to the residue of the heathen that are round about ;

לכן הרי ישׂראל שׁמעו דבר־אדני יהוה כה־אמר אדני יהוה להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות ולחרבות השׁממות ולערים הנעזבות אשׁר היו לבז וללעג לשׁארית הגוים אשׁר מסביב

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting