Search:φυλακή -> ΦΥΛΑΚΉ

φυλακή


φ υ λ α κ ή hex:#966;#965;#955;#945;#954;#942;
Search Google:φυλακή

Matthew 11:21 verse
Woe unto thee, Chorazin ! woe unto thee, Bethsaida ! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

ΟΥΑΙ ΣΟΙ ΧΟΡΑΖΙΝ ΟΥΑΙ ΣΟΙ ΒΗΨΣΑΙΔΑ ΟΤΙ ΕΙ ΕΝ ΤΥΡΩ ΚΑΙ ΣΙΔΩΝΙ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙς ΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΑΛΑΙ ΑΝ ΕΝ ΣΑΚΚΩ ΚΑΙ ΣΠΟΔΩ ΜΕΤΕΝΟΗΣΑΝ

John 19:38 verse
And after this Joseph of Arimathaea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus : and Pilate gave him leave . He came therefore, and took the body of Jesus.

ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΗΡΩΤΗΣΕΝ ΤΟΝ ΠΙΛΑΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΑΠΟ ΑΡΙΜΑΨΑΙΑς ΩΝ ΜΑΨΗΤΗς ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟς ΔΕ ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΟΒΟΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΙΝΑ ΑΡΗ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΤΡΕΘΕΝ Ο ΠΙΛΑΤΟς ΗΛΨΕΝ ΟΥΝ ΚΑΙ ΗΡΕΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΥΤΟΥ

2 Chronicles 32:24 verse
In those days Hezekiah was sick to the death , and prayed unto the LORD : and he spake unto him, and he gave him a sign.

בימים ההם חלה יחזקיהו עד־למות ויתפלל אל־יהוה ויאמר לו ומופת נתן לו

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting