Search:ψανατω -> ΨΑΝΑΤΩ

ψανατω


ψ α ν α τ ω hex:#968;#945;#957;#945;#964;#969;
Search Google:ψανατω

Zero אפסLeviticus 4:21 verse
And he shall carry forth the bullock without the camp, and burn him as he burned the first bullock : it is a sin offering for the congregation.

והוציא את־הפר אל־מחוץ למחנה ושׂרף אתו כאשׁר שׂרף את הפר הראשׁון חטאת הקהל הוא

1 Kings 16:24 verse
And he bought the hill Samaria of Shemer for two talents of silver, and built on the hill, and called the name of the city which he built , after the name of Shemer, owner of the hill, Samaria.

ויקן את־ההר שׁמרון מאת שׁמר בככרים כסף ויבן את־ההר ויקרא את־שׁם העיר אשׁר בנה על שׁמ־שׁמר אדני ההר שׁמרון

Mark 6:9 verse
But be shod with sandals ; and not put on two coats.

ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΕΔΕΜΕΝΟΥς ΣΑΝΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΔΥΣΑΣΨΑΙ ΔΥΟ ΧΙΤΩΝΑς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting