Search:ψαυμαστη -> ΨΑΥΜΑΣΤΗ

ψαυμαστη


ψ α υ μ α σ τ η hex:#968;#945;#965;#956;#945;#963;#964;#951;
Search Google:ψαυμαστη

Zero אפסRevelation 16:7 verse
And I heard another out of the altar say , Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments.

ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ ΤΟΥ ΨΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟς ΝΑΙ ΚΥΡΙΕ Ο ΨΕΟς Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΗΨΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑΙ ΑΙ ΚΡΙΣΕΙς ΣΟΥ

2 Chronicles 28:19 verse
For the LORD brought Judah low because of Ahaz king of Israel ; for he made Judah naked , and transgressed sore against the LORD.

כי־הכניע יהוה את־יהודה בעבור אחז מלכ־ישׂראל כי הפריע ביהודה ומעול מעל ביהוה

Mark 16:15 verse
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς ΠΟΡΕΥΨΕΝΤΕς ΕΙς ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΚΗΡΥΞΑΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΠΑΣΗ ΤΗ ΚΤΙΣΕΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting