Search:ψαυμαστη -> ΨΑΥΜΑΣΤΗ

ψαυμαστη


ψ α υ μ α σ τ η hex:#968;#945;#965;#956;#945;#963;#964;#951;
Search Google:ψαυμαστη

Zero אפסActs 20:21 verse
Testifying both to the Jews, and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟς ΙΟΥΔΑΙΟΙς ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΙΝ ΤΗΝ ΕΙς ΨΕΟΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΝ ΕΙς ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ

Isaiah 16:5 verse
And in mercy shall the throne be established : and he shall sit upon it in truth in the tabernacle of David, judging , and seeking judgment, and hasting righteousness.

והוכן בחסד כסא וישׁב עליו באמת באהל דוד שׁפט ודרשׁ משׁפט ומהר צדק

Ephesians 5:7 verse
Be not ye therefore partakers with them.

ΜΗ ΟΥΝ ΓΙΝΕΣΨΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΑΥΤΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting