Search:ψυμου -> ΨΥΜΟΥ

ψυμου


ψ υ μ ο υ hex:#968;#965;#956;#959;#965;
Search Google:ψυμου

Zero אפס1 Kings 10:19 verse
The throne had six steps, and the top of the throne was round behind : and there were stays on either side on the place of the seat , and two lions stood beside the stays.

שׁשׁ מעלות לכסה וראשׁ־עגל לכסה מאחריו וידת מזה ומזה אל־מקום השׁבת ושׁנים אריות עמדים אצל הידות

Luke 4:14 verse
And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee : and there went out a fame of him through all the region round about.

ΚΑΙ ΥΠΕΣΤΡΕΘΕΝ Ο ΙΗΣΟΥς ΕΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΕΙς ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑΝ ΚΑΙ ΦΗΜΗ ΕΞΗΛΨΕΝ ΚΑΨ ΟΛΗς ΤΗς ΠΕΡΙΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ

2 Chronicles 20:34 verse
Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first and last, behold, they are written in the book of Jehu the son of Hanani, who is mentioned in the book of the kings of Israel.

ויתר דברי יהושׁפט הראשׁנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בנ־חנני אשׁר העלה על־ספר מלכי ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting