Search:ψυμου -> ΨΥΜΟΥ

ψυμου


ψ υ μ ο υ hex:#968;#965;#956;#959;#965;
Search Google:ψυμου

Zero אפסEzekiel 36:38 verse
As the holy flock, as the flock of Jerusalem in her solemn feasts ; so shall the waste cities be filled with flocks of men : and they shall know that I am the LORD.

כצאן קדשׁים כצאן ירושׁלם במועדיה כן תהיינה הערים החרבות מלאות צאן אדם וידעו כי־אני יהוה

Micah 4:1 verse
But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the LORD shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills ; and people shall flow unto it.

והיה באחרית הימים יהיה הר בית־יהוה נכון בראשׁ ההרים ונשׂא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים

Matthew 9:2 verse
And, behold , they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed : and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy ; Son, be of good cheer ; thy sins be forgiven thee.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΟΝ ΑΥΤΩ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΝ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗς ΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΙΔΩΝ Ο ΙΗΣΟΥς ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΩ ΨΑΡΣΕΙ ΤΕΚΝΟΝ ΑΦΙΕΝΤΑΙ ΣΟΥ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ

footer