Search:ψυμου -> ΨΥΜΟΥ

ψυμου


ψ υ μ ο υ hex:#968;#965;#956;#959;#965;
Search Google:ψυμου

Zero אפסGenesis 22:18 verse
And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed ; because thou hast obeyed my voice.

והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשׁר שׁמעת בקלי

Romans 8:20 verse
For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope,

ΤΗ ΓΑΡ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΙ Η ΚΤΙΣΙς ΥΠΕΤΑΓΗ ΟΥΧ ΕΚΟΥΣΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΑΞΑΝΤΑ ΕΦ ΕΛΠΙΔΙ

Deuteronomy 28:31 verse
Thine ox shall be slain before thine eyes, and thou shalt not eat thereof: thine ass shall be violently taken away from before thy face, and shall not be restored to thee: thy sheep shall be given unto thine enemies , and thou shalt have none to rescue them.

שׁורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישׁוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושׁיע

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting