Search:ψυμου -> ΨΥΜΟΥ

ψυμου


ψ υ μ ο υ hex:#968;#965;#956;#959;#965;
Search Google:ψυμου

Zero אפסActs 25:14 verse
And when they had been there many days, Festus declared Paul's cause unto the king, saying , There is a certain man left in bonds by Felix :

Ως ΔΕ ΠΛΕΙΟΥς ΗΜΕΡΑς ΔΙΕΤΡΙΒΟΝ ΕΚΕΙ Ο ΦΗΣΤΟς ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΑΝΕΨΕΤΟ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΛΕΓΩΝ ΑΝΗΡ ΤΙς ΕΣΤΙΝ ΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟς ΥΠΟ ΦΗΛΙΚΟς ΔΕΣΜΙΟς

2 Samuel 11:23 verse
And the messenger said unto David, Surely the men prevailed against us, and came out unto us into the field, and we were upon them even unto the entering of the gate.

ויאמר המלאך אל־דוד כי־גברו עלינו האנשׁים ויצאו אלינו השׂדה ונהיה עליהם עד־פתח השׁער

Matthew 12:9 verse
And when he was departed thence, he went into their synagogue :

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑς ΕΚΕΙΨΕΝ ΗΛΨΕΝ ΕΙς ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΑΥΤΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting