Search:έ -> Έ

έ


έ hex:#941;
Search Google:έ

Zero אפס1 Corinthians 1:29 verse
That no flesh should glory in his presence .

ΟΠΩς ΜΗ ΚΑΥΧΗΣΗΤΑΙ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Zechariah 3:4 verse
And he answered and spake unto those that stood before him, saying , Take away the filthy garments from him. And unto him he said , Behold , I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with change of raiment.

ויען ויאמר אל־העמדים לפניו לאמר הסירו הבגדים הצאים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עונך והלבשׁ אתך מחלצות

Matthew 5:24 verse
Leave there thy gift before the altar, and go thy way ; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.

ΑΦΕς ΕΚΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΣΟΥ ΕΜΠΡΟΣΨΕΝ ΤΟΥ ΨΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΑΛΛΑΓΗΨΙ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΛΨΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΣΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting