Search:έ -> Έ

έ


έ hex:#941;
Search Google:έ

Zero אפסDeuteronomy 24:16 verse
The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers : every man shall be put to death for his own sin.

לא־יומתו אבות על־בנים ובנים לא־יומתו על־אבות אישׁ בחטאו יומתו

John 21:11 verse
Simon Peter went up , and drew the net to land full of great fishes, an hundred and fifty and three : and for all there were so many, yet was not the net broken .

ΑΝΕΒΗ ΟΥΝ ΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟς ΚΑΙ ΕΙΛΚΥΣΕΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟΝ ΕΙς ΤΗΝ ΓΗΝ ΜΕΣΤΟΝ ΙΧΨΥΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΣΟΥΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΟΥΚ ΕΣΧΙΣΨΗ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟΝ

Psalms 80:11 verse
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.

תשׁלח קצירה עד־ים ואל־נהר יונקותיה

footer