Search:έ -> Έ

έ


έ hex:#941;
Search Google:έ

Zero אפסJob 24:4 verse
They turn the needy out of the way : the poor of the earth hide themselves together.

יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי־ארץ

Psalms 108:11 verse
Wilt not thou, O God, who hast cast us off ? and wilt not thou, O God, go forth with our hosts ?

הלא־אלהים זנחתנו ולא־תצא אלהים בצבאתינו

1 Kings 15:26 verse
And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of his father, and in his sin wherewith he made Israel to sin .

ויעשׂ הרע בעיני יהוה וילך בדרך אביו ובחטאתו אשׁר החטיא את־ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting