Search:έ -> Έ

έ


έ hex:#941;
Search Google:έ

Zero אפס1 Peter 2:12 verse
Having your conversation honest among the Gentiles : that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold , glorify God in the day of visitation.

ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ ΥΜΩΝ ΕΝ ΤΟΙς ΕΨΝΕΣΙΝ ΕΧΟΝΤΕς ΚΑΛΗΝ ΙΝΑ ΕΝ Ω ΚΑΤΑΛΑΛΟΥΣΙΝ ΥΜΩΝ Ως ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΕς ΔΟΞΑΣΩΣΙΝ ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗς

Joshua 7:12 verse
Therefore the children of Israel could not stand before their enemies , but turned their backs before their enemies , because they were accursed : neither will I be with you any more , except ye destroy the accursed from among you.

ולא יכלו בני ישׂראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי היו לחרם לא אוסיף להיות עמכם אמ־לא תשׁמידו החרם מקרבכם

Ezekiel 16:43 verse
Because thou hast not remembered the days of thy youth, but hast fretted me in all these things; behold, therefore I also will recompense thy way upon thine head, saith the Lord GOD : and thou shalt not commit this lewdness above all thine abominations.

יען אשׁר לא־זכרתי את־ימי נעוריך ותרגזי־לי בכל־אלה וגמ־אני הא דרכך בראשׁ נתתי נאם אדני יהוה ולא עשׂיתי את־הזמה על כל־תועבתיך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting