Search:ή -> Ή

ή


ή hex:#942;
Search Google:ή

Zero אפסIsaiah 17:7 verse
At that day shall a man look to his Maker , and his eyes shall have respect to the Holy One of Israel.

ביום ההוא ישׁעה האדם על־עשׂהו ועיניו אל־קדושׁ ישׂראל תראינה

Leviticus 14:1 verse
And the LORD spake unto Moses, saying ,

וידבר יהוה אל־משׁה לאמר

2 Chronicles 35:25 verse
And Jeremiah lamented for Josiah : and all the singing men and the singing women spake of Josiah in their lamentations to this day, and made them an ordinance in Israel : and, behold, they are written in the lamentations.

ויקונן ירמיהו על־יאשׁיהו ויאמרו כל־השׁרים והשׁרות בקינותיהם על־יאשׁיהו עד־היום ויתנום לחק על־ישׂראל והנם כתובים על־הקינות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting