Search:ή -> Ή

ή


ή hex:#942;
Search Google:ή

Zero אפסPsalms 72:1 verse
Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.

לשׁלמה אלהים משׁפטיך למלך תן וצדקתך לבנ־מלך

Mark 5:18 verse
And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him.

ΚΑΙ ΕΜΒΑΙΝΟΝΤΟς ΑΥΤΟΥ ΕΙς ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΠΑΡΕΚΑΛΕΙ ΑΥΤΟΝ Ο ΔΑΙΜΟΝΙΣΨΕΙς ΙΝΑ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ Η

2 Kings 5:16 verse
But he said , As the LORD liveth, before whom I stand , I will receive none. And he urged him to take it; but he refused .

ויאמר חי־יהוה אשׁר־עמדתי לפניו אמ־אקח ויפצר־בו לקחת וימאן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting