Search:ή -> Ή

ή


ή hex:#942;
Search Google:ή

Zero אפסDaniel 6:15 verse
Then these men assembled unto the king, and said unto the king, Know , O king, that the law of the Medes and Persians is, That no decree nor statute which the king establisheth may be changed .

באדין גבריא אלך הרגשׁו על־מלכא ואמרין למלכא דע מלכא די־דת למדי ופרס די־כל־אסר וקים די־מלכא יהקים לא להשׁניה

Nahum 1:14 verse
And the LORD hath given a commandment concerning thee, that no more of thy name be sown : out of the house of thy gods will I cut off the graven image and the molten image : I will make thy grave ; for thou art vile .

וצוה עליך יהוה לא־יזרע משׁמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשׂים קברך כי קלות

Psalms 106:24 verse
Yea, they despised the pleasant land, they believed not his word :

וימאסו בארץ חמדה לא־האמינו לדברו
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting