Search:ή -> Ή

ή


ή hex:#942;
Search Google:ή

Zero אפסJeremiah 52:2 verse
And he did that which was evil in the eyes of the LORD, according to all that Jehoiakim had done .

ויעשׂ הרע בעיני יהוה ככל אשׁר־עשׂה יהויקים

1 Samuel 12:2 verse
And now, behold, the king walketh before you: and I am old and grayheaded ; and, behold, my sons are with you: and I have walked before you from my childhood unto this day.

ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם ואני זקנתי ושׂבתי ובני הנם אתכם ואני התהלכתי לפניכם מנערי עד־היום הזה

Jeremiah 3:17 verse
At that time they shall call Jerusalem the throne of the LORD ; and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the LORD, to Jerusalem : neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart.

בעת ההיא יקראו לירושׁלם כסא יהוה ונקוו אליה כל־הגוים לשׁם יהוה לירושׁלם ולא־ילכו עוד אחרי שׁררות לבם הרע

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting