Search:ή -> Ή

ή


ή hex:#942;
Search Google:ή

Zero אפסJudges 21:12 verse
And they found among the inhabitants of Jabeshgilead four hundred young virgins, that had known no man by lying with any male : and they brought them unto the camp to Shiloh, which is in the land of Canaan.

וימצאו מיושׁבי יבישׁ גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשׁר לא־ידעה אישׁ למשׁכב זכר ויביאו אותם אל־המחנה שׁלה אשׁר בארץ כנען

Deuteronomy 19:21 verse
And thine eye shall not pity ; but life shall go for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot.

ולא תחוס עינך נפשׁ בנפשׁ עין בעין שׁן בשׁן יד ביד רגל ברגל

1 Samuel 14:43 verse
Then Saul said to Jonathan, Tell me what thou hast done . And Jonathan told him, and said , I did but taste a little honey with the end of the rod that was in mine hand, and, lo, I must die .

ויאמר שׁאול אל־יונתן הגידה לי מה עשׂיתה ויגד־לו יונתן ויאמר טעם טעמתי בקצה המטה אשׁר־בידי מעט דבשׁ הנני אמות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting