Search:ή -> Ή

ή


ή hex:#942;
Search Google:ή

Zero אפס1 Kings 15:34 verse
And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of Jeroboam, and in his sin wherewith he made Israel to sin .

ויעשׂ הרע בעיני יהוה וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשׁר החטיא את־ישׂראל

Ezekiel 28:11 verse
Moreover the word of the LORD came unto me, saying ,

ויהי דבר־יהוה אלי לאמר

Jeremiah 48:1 verse
Against Moab thus saith the LORD of hosts, the God of Israel ; Woe unto Nebo ! for it is spoiled : Kiriathaim is confounded and taken : Misgab is confounded and dismayed .

למואב כה־אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הוי אל־נבו כי שׁדדה הבישׁה נלכדה קריתים הבישׁה המשׂגב וחתה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting