Search:ή -> Ή

ή


ή hex:#942;
Search Google:ή

Zero אפסJob 3:17 verse
There the wicked cease from troubling ; and there the weary be at rest .

שׁם רשׁעים חדלו רגז ושׁם ינוחו יגיעי כח

Exodus 40:36 verse
And when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys :

ובהעלות הענן מעל המשׁכן יסעו בני ישׂראל בכל מסעיהם

Luke 11:26 verse
Then goeth he , and taketh to him seven other spirits more wicked than himself ; and they enter in , and dwell there : and the last state of that man is worse than the first.

ΤΟΤΕ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΤΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΠΟΝΗΡΟΤΕΡΑ ΕΑΥΤΟΥ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΨΟΝΤΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥ ΧΕΙΡΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting