Search:ή -> Ή

ή


ή hex:#942;
Search Google:ή

Zero אפס1 Kings 7:46 verse
In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zarthan.

בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן

Revelation 10:3 verse
And cried with a loud voice, as when a lion roareth : and when he had cried , seven thunders uttered their voices.

ΚΑΙ ΕΚΡΑΞΕΝ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΩΣΠΕΡ ΛΕΩΝ ΜΥΚΑΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΚΡΑΞΕΝ ΕΛΑΛΗΣΑΝ ΑΙ ΕΠΤΑ ΒΡΟΝΤΑΙ ΤΑς ΕΑΥΤΩΝ ΦΩΝΑς

Zechariah 8:4 verse
Thus saith the LORD of hosts ; There shall yet old men and old women dwell in the streets of Jerusalem, and every man with his staff in his hand for very age.

כה אמר יהוה צבאות עד ישׁבו זקנים וזקנות ברחבות ירושׁלם ואישׁ משׁענתו בידו מרב ימים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting