Search:ί -> Ί

ί


ί hex:#943;
Search Google:ί

Zero אפס1 Samuel 28:1 verse
And it came to pass in those days, that the Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly , that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men.

ויהי בימים ההם ויקבצו פלשׁתים את־מחניהם לצבא להלחם בישׂראל ויאמר אכישׁ אל־דוד ידע תדע כי אתי תצא במחנה אתה ואנשׁיך

Psalms 26:2 verse
Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.

בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי

2 Samuel 22:43 verse
Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad .

ואשׁחקם כעפר־ארץ כטיט־חוצות אדקם ארקעם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting