Search:ί -> Ί

ί


ί hex:#943;
Search Google:ί

Zero אפסDeuteronomy 28:21 verse
The LORD shall make the pestilence cleave unto thee, until he have consumed thee from off the land, whither thou goest to possess it.

ידבק יהוה בך את־הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשׁר־אתה בא־שׁמה לרשׁתה

Numbers 21:9 verse
And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass, that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived .

ויעשׂ משׁה נחשׁ נחשׁת וישׂמהו על־הנס והיה אמ־נשׁך הנחשׁ את־אישׁ והביט אל־נחשׁ הנחשׁת וחי

Luke 22:7 verse
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed .

ΗΛΨΕΝ ΔΕ Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ Η ΕΔΕΙ ΨΥΕΣΨΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

footer