Search:ί -> Ί

ί


ί hex:#943;
Search Google:ί

Zero אפסEzekiel 40:26 verse
And there were seven steps to go up to it, and the arches thereof were before them: and it had palm trees, one on this side, and another on that side, upon the posts thereof.

ומעלות שׁבעה עלותו ואלמו לפניהם ותמרים לו אחד מפו ואחד מפו אל־אילו

Genesis 14:3 verse
All these were joined together in the vale of Siddim, which is the salt sea.

כל־אלה חברו אל־עמק השׂדים הוא ים המלח

Isaiah 11:16 verse
And there shall be an highway for the remnant of his people, which shall be left , from Assyria ; like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt.

והיתה מסלה לשׁאר עמו אשׁר ישׁאר מאשׁור כאשׁר היתה לישׂראל ביום עלתו מארץ מצרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting