Search:ί -> Ί

ί


ί hex:#943;
Search Google:ί

Zero אפסIsaiah 33:24 verse
And the inhabitant shall not say , I am sick : the people that dwell therein shall be forgiven their iniquity.

ובל־יאמר שׁכן חליתי העם הישׁב בה נשׂא עון

Deuteronomy 25:19 verse
Therefore it shall be, when the LORD thy God hath given thee rest from all thine enemies round about, in the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance to possess it, that thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven ; thou shalt not forget it.

והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל־איביך מסביב בארץ אשׁר יהוה־אלהיך נתן לך נחלה לרשׁתה תמחה את־זכר עמלק מתחת השׁמים לא תשׁכח

Jeremiah 36:3 verse
It may be that the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do unto them; that they may return every man from his evil way ; that I may forgive their iniquity and their sin.

אולי ישׁמעו בית יהודה את כל־הרעה אשׁר אנכי חשׁב לעשׂות להם למען ישׁובו אישׁ מדרכו הרעה וסלחתי לעונם ולחטאתם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting