Search:ί -> Ί

ί


ί hex:#943;
Search Google:ί

Zero אפסJob 19:25 verse
For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth :

ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על־עפר יקום

Mark 3:7 verse
But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea : and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea,

ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥς ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΑΨΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΠΡΟς ΤΗΝ ΨΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΛΗΨΟς ΑΠΟ ΤΗς ΓΑΛΙΛΑΙΑς ΗΚΟΛΟΥΨΗΣΕΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗς ΙΟΥΔΑΙΑς

Micah 6:13 verse
Therefore also will I make thee sick in smiting thee, in making thee desolate because of thy sins.

וגמ־אני החליתי הכותך השׁמם על־חטאתך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting