Search:αμαρτηση -> ΑΜΑΡΤΗΣΗ

αμαρτηση


α μ α ρ τ η σ η hex:#945;#956;#945;#961;#964;#951;#963;#951;
Search Google:αμαρτηση

2 Timothy 3:2 verse
For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,

ΕΣΟΝΤΑΙ ΓΑΡ ΟΙ ΑΝΨΡΩΠΟΙ ΦΙΛΑΥΤΟΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ ΑΛΑΖΟΝΕς ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΓΟΝΕΥΣΙΝ ΑΠΕΙΨΕΙς ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ ΑΝΟΣΙΟΙ

Hosea 5:1 verse
Hear ye this, O priests ; and hearken , ye house of Israel ; and give ye ear , O house of the king ; for judgment is toward you, because ye have been a snare on Mizpah, and a net spread upon Tabor.

שׁמעו־זאת הכהנים והקשׁיבו בית ישׂראל ובית המלך האזינו כי לכם המשׁפט כי־פח הייתם למצפה ורשׁת פרושׂה על־תבור

Revelation 1:2 verse
Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw .

Ος ΕΜΑΡΤΥΡΗΣΕΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΣΑ ΕΙΔΕΝ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting