Search:γ -> Γ

γ


γ hex:#947;
Search Google:γ

Zero אפסEcclesiastes 9:2 verse
All things come alike to all: there is one event to the righteous, and to the wicked ; to the good and to the clean, and to the unclean ; to him that sacrificeth , and to him that sacrificeth not: as is the good, so is the sinner ; and he that sweareth , as he that feareth an oath.

הכל כאשׁר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשׁע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשׁר איננו זבח כטוב כחטא הנשׁבע כאשׁר שׁבועה ירא

Exodus 11:9 verse
And the LORD said unto Moses, Pharaoh shall not hearken unto you; that my wonders may be multiplied in the land of Egypt.

ויאמר יהוה אל־משׁה לא־ישׁמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים

Mark 1:15 verse
And saying , The time is fulfilled , and the kingdom of God is at hand : repent ye , and believe the gospel.

ΚΑΙ ΛΕΓΩΝ ΟΤΙ ΠΕΠΛΗΡΩΤΑΙ Ο ΚΑΙΡΟς ΚΑΙ ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting