Search:γ -> Γ

γ


γ hex:#947;
Search Google:γ

Zero אפסRuth 4:4 verse
And I thought to advertise thee, saying , Buy it before the inhabitants , and before the elders of my people. If thou wilt redeem it, redeem it: but if thou wilt not redeem it, then tell me, that I may know : for there is none to redeem it beside thee; and I am after thee. And he said , I will redeem it.

ואני אמרתי אגלה אזנך לאמר קנה נגד הישׁבים ונגד זקני עמי אמ־תגאל גאל ואמ־לא יגאל הגידה לי ואדע כי אין זולתך לגאול ואנכי אחריך ויאמר אנכי אגאל

1 Chronicles 11:16 verse
And David was then in the hold, and the Philistines ' garrison was then at Bethlehem.

ודויד אז במצודה ונציב פלשׁתים אז בבית לחם

Psalms 143:3 verse
For the enemy hath persecuted my soul ; he hath smitten my life down to the ground ; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead .

כי רדף אויב נפשׁי דכא לארץ חיתי הושׁיבני במחשׁכים כמתי עולם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting