Search:γ -> Γ

γ


γ hex:#947;
Search Google:γ

Zero אפסEzra 4:19 verse
And I commanded , and search hath been made, and it is found that this city of old time hath made insurrection against kings, and that rebellion and sedition have been made therein.

ומני שׂים טעם ובקרו והשׁכחו די קריתא דך מנ־יומת עלמא על־מלכין מתנשׂאה ומרד ואשׁתדור מתעבד־בה

Jeremiah 34:21 verse
And Zedekiah king of Judah and his princes will I give into the hand of their enemies , and into the hand of them that seek their life, and into the hand of the king of Babylon's army, which are gone up from you.

ואת־צדקיהו מלכ־יהודה ואת־שׂריו אתן ביד איביהם וביד מבקשׁי נפשׁם וביד חיל מלך בבל העלים מעליכם

2 Chronicles 28:1 verse
Ahaz was twenty years old when he began to reign , and he reigned sixteen years in Jerusalem : but he did not that which was right in the sight of the LORD, like David his father :

בנ־עשׂרים שׁנה אחז במלכו ושׁשׁ־עשׂרה שׁנה מלך בירושׁלם ולא־עשׂה הישׁר בעיני יהוה כדויד אביו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting