Search:δ -> Δ

δ


δ hex:#948;
Search Google:δ

Zero אפסJoel 2:12 verse
Therefore also now, saith the LORD, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning :

וגמ־עתה נאמ־יהוה שׁבו עדי בכל־לבבכם ובצום ובבכי ובמספד

Psalms 89:8 verse
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?

יהוה אלהי צבאות מי־כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך

2 Samuel 24:24 verse
And the king said unto Araunah, Nay; but I will surely buy it of thee at a price : neither will I offer burnt offerings unto the LORD my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshingfloor and the oxen for fifty shekels of silver.

ויאמר המלך אל־ארונה לא כי־קנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה ליהוה אלהי עלות חנם ויקן דוד את־הגרן ואת־הבקר בכסף שׁקלים חמשׁים

footer