Search:δ -> Δ

δ


δ hex:#948;
Search Google:δ

Zero אפסHosea 14:3 verse
Asshur shall not save us; we will not ride upon horses : neither will we say any more to the work of our hands, Ye are our gods : for in thee the fatherless findeth mercy .

אשׁור לא יושׁיענו על־סוס לא נרכב ולא־נאמר עוד אלהינו למעשׂה ידינו אשׁר־בך ירחם יתום

John 13:23 verse
Now there was leaning on Jesus ' bosom one of his disciples, whom Jesus loved .

ΗΝ ΑΝΑΚΕΙΜΕΝΟς ΕΙς ΕΚ ΤΩΝ ΜΑΨΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΚΟΛΠΩ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΟΝ ΗΓΑΠΑ Ο ΙΗΣΟΥς

Psalms 74:2 verse
Remember thy congregation, which thou hast purchased of old ; the rod of thine inheritance, which thou hast redeemed ; this mount Zion, wherein thou hast dwelt .

זכר עדתך קנית קדם גאלת שׁבט נחלתך הר־ציון זה שׁכנת בו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting