Search:δ -> Δ

δ


δ hex:#948;
Search Google:δ

Zero אפסLeviticus 27:24 verse
In the year of the jubile the field shall return unto him of whom it was bought , even to him to whom the possession of the land did belong.

בשׁנת היובל ישׁוב השׂדה לאשׁר קנהו מאתו לאשׁר־לו אחזת הארץ

Proverbs 31:17 verse
She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.

חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה

Psalms 48:13 verse
Mark ye well her bulwarks, consider her palaces ; that ye may tell it to the generation following.

שׁיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting