Search:δ -> Δ

δ


δ hex:#948;
Search Google:δ

Zero אפסEzekiel 16:15 verse
But thou didst trust in thine own beauty, and playedst the harlot because of thy renown, and pouredst out thy fornications on every one that passed by ; his it was.

ותבטחי ביפיך ותזני על־שׁמך ותשׁפכי את־תזנותיך על־כל־עובר לו־יהי

Numbers 8:16 verse
For they are wholly given unto me from among the children of Israel ; instead of such as open every womb, even instead of the firstborn of all the children of Israel, have I taken them unto me.

כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישׂראל תחת פטרת כל־רחם בכור כל מבני ישׂראל לקחתי אתם לי

Ezekiel 47:5 verse
Afterward he measured a thousand ; and it was a river that I could not pass over : for the waters were risen , waters to swim in, a river that could not be passed over .

וימד אלף נחל אשׁר לא־אוכל לעבר כי־גאו המים מי שׂחו נחל אשׁר לא־יעבר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting