Search:δ -> Δ

δ


δ hex:#948;
Search Google:δ

Zero אפסEzekiel 16:26 verse
Thou hast also committed fornication with the Egyptians thy neighbours, great of flesh ; and hast increased thy whoredoms, to provoke me to anger .

ותזני אל־בני־מצרים שׁכניך גדלי בשׂר ותרבי את־תזנתך להכעיסני

Acts 17:18 verse
Then certain philosophers of the Epicureans, and of the Stoicks, encountered him. And some said , What will this babbler say ? other some, He seemeth to be a setter forth of strange gods : because he preached unto them Jesus, and the resurrection.

ΤΙΝΕς ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΣΥΝΕΒΑΛΛΟΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΤΙΝΕς ΕΛΕΓΟΝ ΤΙ ΑΝ ΨΕΛΟΙ Ο ΣΠΕΡΜΟΛΟΓΟς ΟΥΤΟς ΛΕΓΕΙΝ ΟΙ ΔΕ ΞΕΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΔΟΚΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΥς ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΕΥΗΓΓΕΛΙΖΕΤΟ

Luke 17:10 verse
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say , We are unprofitable servants : we have done that which was our duty to do .

ΟΥΤΩς ΚΑΙ ΥΜΕΙς ΟΤΑΝ ΠΟΙΗΣΗΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΔΙΑΤΑΧΨΕΝΤΑ ΥΜΙΝ ΛΕΓΕΤΕ ΟΤΙ ΔΟΥΛΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΕΣΜΕΝ Ο ΩΦΕΙΛΟΜΕΝ ΠΟΙΗΣΑΙ ΠΕΠΟΙΗΚΑΜΕΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting