Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסIsaiah 51:18 verse
There is none to guide her among all the sons whom she hath brought forth ; neither is there any that taketh her by the hand of all the sons that she hath brought up .

אינ־מנהל לה מכל־בנים ילדה ואין מחזיק בידה מכל־בנים גדלה

Ezra 10:42 verse
Shallum, Amariah, and Joseph.

שׁלום אמריה יוסף

2 Samuel 18:10 verse
And a certain man saw it, and told Joab, and said , Behold, I saw Absalom hanged in an oak.

וירא אישׁ אחד ויגד ליואב ויאמר הנה ראיתי את־אבשׁלם תלוי באלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting