Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסJohn 21:21 verse
Peter seeing him saith to Jesus, Lord, and what shall this man do?

ΤΟΥΤΟΝ ΟΥΝ ΙΔΩΝ Ο ΠΕΤΡΟς ΛΕΓΕΙ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΟΥΤΟς ΔΕ ΤΙ

Psalms 73:23 verse
Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.

ואני תמיד עמך אחזת ביד־ימיני

2 Chronicles 17:19 verse
These waited on the king, beside those whom the king put in the fenced cities throughout all Judah.

אלה המשׁרתים את־המלך מלבד אשׁר־נתן המלך בערי המבצר בכל־יהודה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting