Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפס1 Chronicles 11:11 verse
And this is the number of the mighty men whom David had; Jashobeam, an Hachmonite, the chief of the captains : he lifted up his spear against three hundred slain by him at one time.

ואלה מספר הגברים אשׁר לדויד ישׁבעם בנ־חכמוני ראשׁ השׁלושׁים הוא־עורר את־חניתו על־שׁלשׁ־מאות חלל בפעם אחת

Jeremiah 50:46 verse
At the noise of the taking of Babylon the earth is moved , and the cry is heard among the nations.

מקול נתפשׂה בבל נרעשׁה הארץ וזעקה בגוים נשׁמע

Psalms 119:103 verse
How sweet are thy words unto my taste ! yea, sweeter than honey to my mouth !

מה־נמלצו לחכי אמרתך מדבשׁ לפי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting