Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפס1 Chronicles 7:16 verse
And Maachah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh ; and the name of his brother was Sheresh ; and his sons were Ulam and Rakem.

ותלד מעכה אשׁת־מכיר בן ותקרא שׁמו פרשׁ ושׁם אחיו שׁרשׁ ובניו אולם ורקם

1 Corinthians 11:27 verse
Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.

ΩΣΤΕ Ος ΑΝ ΕΣΨΙΗ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ Η ΠΙΝΗ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑΞΙΩς ΕΝΟΧΟς ΕΣΤΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟς ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟς ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Numbers 13:10 verse
Of the tribe of Zebulun, Gaddiel the son of Sodi.

למטה זבולן גדיאל בנ־סודי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting