Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסLeviticus 27:13 verse
But if he will at all redeem it, then he shall add a fifth part thereof unto thy estimation.

ואמ־גאל יגאלנה ויסף חמישׁתו על־ערכך

Genesis 39:21 verse
But the LORD was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favour in the sight of the keeper of the prison .

ויהי יהוה את־יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שׂר בית־הסהר

Isaiah 9:16 verse
For the leaders of this people cause them to err ; and they that are led of them are destroyed .

ויהיו מאשׁרי העמ־הזה מתעים ומאשׁריו מבלעים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting