Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסEzekiel 6:7 verse
And the slain shall fall in the midst of you, and ye shall know that I am the LORD.

ונפל חלל בתוככם וידעתם כי־אני יהוה

Malachi 1:4 verse
Whereas Edom saith , We are impoverished , but we will return and build the desolate places ; thus saith the LORD of hosts, They shall build , but I will throw down ; and they shall call them, The border of wickedness, and, The people against whom the LORD hath indignation for ever.

כי־תאמר אדום רשׁשׁנו ונשׁוב ונבנה חרבות כה אמר יהוה צבאות המה יבנו ואני אהרוס וקראו להם גבול רשׁעה והעם אשׁר־זעם יהוה עד־עולם

Hebrews 3:19 verse
So we see that they could not enter in because of unbelief.

ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΜΕΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΗΔΥΝΗΨΗΣΑΝ ΕΙΣΕΛΨΕΙΝ ΔΙ ΑΠΙΣΤΙΑΝ

footer