Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסEsther 7:6 verse
And Esther said , The adversary and enemy is this wicked Haman. Then Haman was afraid before the king and the queen.

ותאמר־אסתר אישׁ צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה

Job 30:24 verse
Howbeit he will not stretch out his hand to the grave, though they cry in his destruction.

אך לא־בעי ישׁלח־יד אמ־בפידו להן שׁוע

1 Kings 11:41 verse
And the rest of the acts of Solomon, and all that he did , and his wisdom, are they not written in the book of the acts of Solomon ?

ויתר דברי שׁלמה וכל־אשׁר עשׂה וחכמתו הלוא־הם כתבים על־ספר דברי שׁלמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting