Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפס1 Kings 3:17 verse
And the one woman said , O my lord, I and this woman dwell in one house ; and I was delivered of a child with her in the house.

ותאמר האשׁה האחת בי אדני אני והאשׁה הזאת ישׁבת בבית אחד ואלד עמה בבית

Luke 17:7 verse
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle , will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat ?

ΤΙς ΔΕ ΕΞ ΥΜΩΝ ΔΟΥΛΟΝ ΕΧΩΝ ΑΡΟΤΡΙΩΝΤΑ Η ΠΟΙΜΑΙΝΟΝΤΑ Ος ΕΙΣΕΛΨΟΝΤΙ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΕΡΕΙ ΑΥΤΩ ΕΥΨΕΩς ΠΑΡΕΛΨΩΝ ΑΝΑΠΕΣΕ

Job 34:14 verse
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath ;

אמ־ישׂים אליו לבו רוחו ונשׁמתו אליו יאסף

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting