Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסPsalms 92:13 verse
Those that be planted in the house of the LORD shall flourish in the courts of our God.

שׁתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו

Jeremiah 37:10 verse
For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans that fight against you, and there remained but wounded men among them, yet should they rise up every man in his tent, and burn this city with fire.

כי אמ־הכיתם כל־חיל כשׂדים הנלחמים אתכם ונשׁארו בם אנשׁים מדקרים אישׁ באהלו יקומו ושׂרפו את־העיר הזאת באשׁ

John 6:20 verse
But he saith unto them, It is I ; be not afraid .

Ο ΔΕ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΨΕ

footer