Search:ζ -> Ζ

ζ


ζ hex:#950;
Search Google:ζ

Zero אפסDeuteronomy 33:4 verse
Moses commanded us a law, even the inheritance of the congregation of Jacob.

תורה צוה־לנו משׁה מורשׁה קהלת יעקב

Genesis 49:4 verse
Unstable as water, thou shalt not excel ; because thou wentest up to thy father's bed ; then defiledst thou it: he went up to my couch.

פחז כמים אל־תותר כי עלית משׁכבי אביך אז חללת יצועי עלה

Zephaniah 2:5 verse
Woe unto the inhabitants of the sea coast, the nation of the Cherethites ! the word of the LORD is against you; O Canaan, the land of the Philistines, I will even destroy thee, that there shall be no inhabitant .

הוי ישׁבי חבל הים גוי כרתים דבר־יהוה עליכם כנען ארץ פלשׁתים והאבדתיך מאין יושׁב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting