Search:ζ -> Ζ

ζ


ζ hex:#950;
Search Google:ζ

Zero אפס1 Kings 20:42 verse
And he said unto him, Thus saith the LORD, Because thou hast let go out of thy hand a man whom I appointed to utter destruction, therefore thy life shall go for his life, and thy people for his people.

ויאמר אליו כה אמר יהוה יען שׁלחת את־אישׁ־חרמי מיד והיתה נפשׁך תחת נפשׁו ועמך תחת עמו

Psalms 147:11 verse
The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.

רוצה יהוה את־יראיו את־המיחלים לחסדו

Job 15:33 verse
He shall shake off his unripe grape as the vine, and shall cast off his flower as the olive.

יחמס כגפן בסרו וישׁלך כזית נצתו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting