Search:ζ -> Ζ

ζ


ζ hex:#950;
Search Google:ζ

Zero אפסRevelation 3:20 verse
Behold , I stand at the door, and knock : if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.

ΙΔΟΥ ΕΣΤΗΚΑ ΕΠΙ ΤΗΝ ΨΥΡΑΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΩ ΕΑΝ ΤΙς ΑΚΟΥΣΗ ΤΗς ΦΩΝΗς ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΝ ΨΥΡΑΝ ΕΙΣΕΛΕΥΣΟΜΑΙ ΠΡΟς ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΗΣΩ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟς ΜΕΤ ΕΜΟΥ

Genesis 44:30 verse
Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad be not with us; seeing that his life is bound up in the lad's life ;

ועתה כבאי אל־עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשׁו קשׁורה בנפשׁו

1 Chronicles 9:1 verse
So all Israel were reckoned by genealogies ; and, behold, they were written in the book of the kings of Israel and Judah, who were carried away to Babylon for their transgression.

וכל־ישׂראל התיחשׂו והנם כתובים על־ספר מלכי ישׂראל ויהודה הגלו לבבל במעלם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting