Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפסEzekiel 38:22 verse
And I will plead against him with pestilence and with blood ; and I will rain upon him, and upon his bands, and upon the many people that are with him, an overflowing rain, and great hailstones , fire, and brimstone.

ונשׁפטתי אתו בדבר ובדם וגשׁם שׁוטף ואבני אלגבישׁ אשׁ וגפרית אמטיר עליו ועל־אגפיו ועל־עמים רבים אשׁר אתו

Genesis 5:15 verse
And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared :

ויחי מהללאל חמשׁ שׁנים ושׁשׁים שׁנה ויולד את־ירד

Mark 13:9 verse
But take heed to yourselves : for they shall deliver you up to councils ; and in the synagogues ye shall be beaten : and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.

ΒΛΕΠΕΤΕ ΔΕ ΥΜΕΙς ΕΑΥΤΟΥς ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΣΙΝ ΥΜΑς ΕΙς ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙς ΣΥΝΑΓΩΓΑς ΔΑΡΗΣΕΣΨΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΣΤΑΨΗΣΕΣΨΕ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ ΕΙς ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΑΥΤΟΙς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting