Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפסMark 15:25 verse
And it was the third hour, and they crucified him.

ΗΝ ΔΕ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΑΥΤΟΝ

Romans 9:3 verse
For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh :

ΗΥΧΟΜΗΝ ΓΑΡ ΑΝΑΨΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟς ΕΓΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ

Nehemiah 6:18 verse
For there were many in Judah sworn unto him, because he was the son in law of Shechaniah the son of Arah ; and his son Johanan had taken the daughter of Meshullam the son of Berechiah.

כי־רבים ביהודה בעלי שׁבועה לו כי־חתן הוא לשׁכניה בנ־ארח ויהוחנן בנו לקח את־בת־משׁלם בן ברכיה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting