Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפסMark 11:8 verse
And many spread their garments in the way : and others cut down branches off the trees, and strawed them in the way.

ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΕΣΤΡΩΣΑΝ ΕΙς ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΑΛΛΟΙ ΔΕ ΣΤΙΒΑΔΑς ΚΟΘΑΝΤΕς ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ

Joshua 3:17 verse
And the priests that bare the ark of the covenant of the LORD stood firm on dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground, until all the people were passed clean over Jordan.

ויעמדו הכהנים נשׂאי הארון ברית־יהוה בחרבה בתוך הירדן הכן וכל־ישׂראל עברים בחרבה עד אשׁר־תמו כל־הגוי לעבר את־הירדן

Genesis 46:19 verse
The sons of Rachel Jacob's wife ; Joseph, and Benjamin.

בני רחל אשׁת יעקב יוסף ובנימן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting