Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפסZephaniah 1:11 verse
Howl , ye inhabitants of Maktesh, for all the merchant people are cut down ; all they that bear silver are cut off .

הילילו ישׁבי המכתשׁ כי נדמה כל־עם כנען נכרתו כל־נטילי כסף

Exodus 3:14 verse
And God said unto Moses, I AM THAT I AM : and he said , Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.

ויאמר אלהים אל־משׁה אהיה אשׁר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישׂראל אהיה שׁלחני אליכם

1 Kings 20:38 verse
So the prophet departed , and waited for the king by the way, and disguised himself with ashes upon his face.

וילך הנביא ויעמד למלך על־הדרך ויתחפשׂ באפר על־עיניו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting