Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפסJohn 5:7 verse
The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled , to put me into the pool : but while I am coming , another steppeth down before me.

ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΑΥΤΩ Ο ΑΣΨΕΝΩΝ ΚΥΡΙΕ ΑΝΨΡΩΠΟΝ ΟΥΚ ΕΧΩ ΙΝΑ ΟΤΑΝ ΤΑΡΑΧΨΗ ΤΟ ΥΔΩΡ ΒΑΛΗ ΜΕ ΕΙς ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΨΡΑΝ ΕΝ Ω ΔΕ ΕΡΧΟΜΑΙ ΕΓΩ ΑΛΛΟς ΠΡΟ ΕΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΙΝΕΙ

Psalms 90:11 verse
Who knoweth the power of thine anger ? even according to thy fear, so is thy wrath.

מי־יודע עז אפך וכיראתך עברתך

1 Chronicles 25:15 verse
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve :

השׁמיני ישׁעיהו בניו ואחיו שׁנים עשׂר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting