Search:ι -> Ι

ι


ι hex:#953;
Search Google:ι

Zero אפסLeviticus 20:21 verse
And if a man shall take his brother's wife, it is an unclean thing : he hath uncovered his brother's nakedness ; they shall be childless.

ואישׁ אשׁר יקח את־אשׁת אחיו נדה הוא ערות אחיו גלה ערירים יהיו

Proverbs 27:18 verse
Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof: so he that waiteth on his master shall be honoured .

נצר תאנה יאכל פריה ושׁמר אדניו יכבד

2 Chronicles 25:20 verse
But Amaziah would not hear ; for it came of God, that he might deliver them into the hand of their enemies, because they sought after the gods of Edom.

ולא־שׁמע אמציהו כי מהאלהים היא למען תתם ביד כי דרשׁו את אלהי אדום

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting