Search:ι -> Ι

ι


ι hex:#953;
Search Google:ι

Zero אפס2 Thessalonians 3:17 verse
The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle : so I write .

Ο ΑΣΠΑΣΜΟς ΤΗ ΕΜΗ ΧΕΙΡΙ ΠΑΥΛΟΥ Ο ΕΣΤΙΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΥΤΩς ΓΡΑΦΩ

2 Kings 15:38 verse
And Jotham slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father : and Ahaz his son reigned in his stead.

וישׁכב יותם עמ־אבתיו ויקבר עמ־אבתיו בעיר דוד אביו וימלך אחז בנו תחתיו

Exodus 12:28 verse
And the children of Israel went away , and did as the LORD had commanded Moses and Aaron, so did they.

וילכו ויעשׂו בני ישׂראל כאשׁר צוה יהוה את־משׁה ואהרן כן עשׂו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting