Search:ι -> Ι

ι


ι hex:#953;
Search Google:ι

Zero אפס1 Samuel 16:23 verse
And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp, and played with his hand : so Saul was refreshed , and was well , and the evil spirit departed from him.

והיה בהיות רוח־אלהים אל־שׁאול ולקח דוד את־הכנור ונגן בידו ורוח לשׁאול וטוב לו וסרה מעליו רוח הרעה

1 Samuel 4:12 verse
And there ran a man of Benjamin out of the army, and came to Shiloh the same day with his clothes rent , and with earth upon his head.

וירץ אישׁ־בנימן מהמערכה ויבא שׁלה ביום ההוא ומדיו קרעים ואדמה על־ראשׁו

Psalms 6:7 verse
Mine eye is consumed because of grief ; it waxeth old because of all mine enemies .

עשׁשׁה מכעס עיני עתקה בכל־צוררי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting