Search:ι -> Ι

ι


ι hex:#953;
Search Google:ι

Zero אפסLeviticus 22:6 verse
The soul which hath touched any such shall be unclean until even, and shall not eat of the holy things, unless he wash his flesh with water.

נפשׁ אשׁר תגע־בו וטמאה עד־הערב ולא יאכל מנ־הקדשׁים כי אמ־רחץ בשׂרו במים

Genesis 35:9 verse
And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padanaram, and blessed him.

וירא אלהים אל־יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו

Exodus 24:2 verse
And Moses alone shall come near the LORD : but they shall not come nigh ; neither shall the people go up with him.

ונגשׁ משׁה לבדו אל־יהוה והם לא יגשׁו והעם לא יעלו עמו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting