Search:ι -> Ι

ι


ι hex:#953;
Search Google:ι

Zero אפסHosea 5:3 verse
I know Ephraim, and Israel is not hid from me: for now, O Ephraim, thou committest whoredom , and Israel is defiled .

אני ידעתי אפרים וישׂראל לא־נכחד ממני כי עתה הזנית אפרים נטמא ישׂראל

1 Samuel 12:17 verse
Is it not wheat harvest to day ? I will call unto the LORD, and he shall send thunder and rain ; that ye may perceive and see that your wickedness is great, which ye have done in the sight of the LORD, in asking you a king.

הלוא קציר־חטים היום אקרא אל־יהוה ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי־רעתכם רבה אשׁר עשׂיתם בעיני יהוה לשׁאול לכם מלך

John 5:10 verse
The Jews therefore said unto him that was cured , It is the sabbath day : it is not lawful for thee to carry thy bed.

ΕΛΕΓΟΝ ΟΥΝ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΤΩ ΤΕΨΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΣΟΙ ΑΡΑΙ ΤΟΝ ΚΡΑΒΑΤΤΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting