Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסJob 24:14 verse
The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief.

לאור יקום רוצח יקטל־עני ואביון ובלילה יהי כגנב

Lamentations 1:21 verse
They have heard that I sigh : there is none to comfort me: all mine enemies have heard of my trouble ; they are glad that thou hast done it: thou wilt bring the day that thou hast called , and they shall be like unto me.

שׁמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל־איבי שׁמעו רעתי שׂשׂו כי אתה עשׂית הבאת יומ־קראת ויהיו כמוני

Luke 15:14 verse
And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land ; and he began to be in want .

ΔΑΠΑΝΗΣΑΝΤΟς ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΓΕΝΕΤΟ ΛΙΜΟς ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟς ΗΡΞΑΤΟ ΥΣΤΕΡΕΙΣΨΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting