Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפס1 Corinthians 1:11 verse
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.

ΕΔΗΛΩΨΗ ΓΑΡ ΜΟΙ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΧΛΟΗς ΟΤΙ ΕΡΙΔΕς ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΙΣΙΝ

Psalms 135:2 verse
Ye that stand in the house of the LORD, in the courts of the house of our God,

שׁעמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו

Joshua 6:8 verse
And it came to pass, when Joshua had spoken unto the people, that the seven priests bearing the seven trumpets of rams' horns passed on before the LORD, and blew with the trumpets : and the ark of the covenant of the LORD followed them.

ויהי כאמר יהושׁע אל־העם ושׁבעה הכהנים נשׂאים שׁבעה שׁופרות היובלים לפני יהוה עברו ותקעו בשׁופרות וארון ברית יהוה הלך אחריהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting