Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסNehemiah 5:12 verse
Then said they, We will restore them, and will require nothing of them; so will we do as thou sayest . Then I called the priests, and took an oath of them, that they should do according to this promise.

ויאמרו נשׁיב ומהם לא נבקשׁ כן נעשׂה כאשׁר אתה אומר ואקרא את־הכהנים ואשׁביעם לעשׂות כדבר הזה

Psalms 9:9 verse
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.

ויהי יהוה משׂגב לדך משׂגב לעתות בצרה

Joshua 2:12 verse
Now therefore, I pray you, swear unto me by the LORD, since I have shewed you kindness, that ye will also shew kindness unto my father's house, and give me a true token :

ועתה השׁבעו־נא לי ביהוה כי־עשׂיתי עמכם חסד ועשׂיתם גמ־אתם עמ־בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting