Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסLeviticus 4:32 verse
And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without blemish.

ואמ־כבשׂ יביא קרבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה

Numbers 29:17 verse
And on the second day ye shall offer twelve young bullocks, two rams, fourteen lambs of the first year without spot :

וביום השׁני פרים בני־בקר שׁנים עשׂר אילם שׁנים כבשׂים בני־שׁנה ארבעה עשׂר תמימם

Genesis 16:7 verse
And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur.

וימצאה מלאך יהוה על־עין המים במדבר על־העין בדרך שׁור

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting