Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפס



Ezekiel 16:35 verse
Wherefore, O harlot , hear the word of the LORD :

לכן זונה שׁמעי דבר־יהוה

Judges 17:8 verse
And the man departed out of the city from Bethlehemjudah to sojourn where he could find a place: and he came to mount Ephraim to the house of Micah, as he journeyed .

וילך האישׁ מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשׁר ימצא ויבא הר־אפרים עד־בית מיכה לעשׂות דרכו

2 Kings 2:10 verse
And he said , Thou hast asked a hard thing : nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee; but if not, it shall not be so.

ויאמר הקשׁית לשׁאול אמ־תראה אתי לקח מאתך יהי־לך כן ואמ־אין לא יהיה





footer