Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפס1 Kings 22:10 verse
And the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah sat each on his throne, having put on their robes, in a void place in the entrance of the gate of Samaria ; and all the prophets prophesied before them.

ומלך ישׂראל ויהושׁפט מלכ־יהודה ישׁבים אישׁ על־כסאו מלבשׁים בגדים בגרן פתח שׁער שׁמרון וכל־הנביאים מתנבאים לפניהם

1 Kings 1:26 verse
But me, even me thy servant, and Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and thy servant Solomon, hath he not called .

ולי אני־עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בנ־יהוידע ולשׁלמה עבדך לא קרא

Nehemiah 5:3 verse
Some also there were that said , We have mortgaged our lands, vineyards, and houses, that we might buy corn, because of the dearth.

וישׁ אשׁר אמרים שׂדתינו וכרמינו ובתינו אנחנו ערבים ונקחה דגן ברעב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting