Search:καίγε -> ΚΑΊΓΕ

καίγε


κ α ί γ ε hex:#954;#945;#943;#947;#949;
Search Google:καίγε

Zero אפס2 Chronicles 6:9 verse
Notwithstanding thou shalt not build the house ; but thy son which shall come forth out of thy loins, he shall build the house for my name.

רק אתה לא תבנה הבית כי בנך היוצא מחלציך הוא־יבנה הבית לשׁמי

Matthew 4:2 verse
And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred .

ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΥΣΑς ΗΜΕΡΑς ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΥΚΤΑς ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΥΣΤΕΡΟΝ ΕΠΕΙΝΑΣΕΝ

Proverbs 1:28 verse
Then shall they call upon me, but I will not answer ; they shall seek me early , but they shall not find me:

אז יקראנני ולא אענה ישׁחרנני ולא ימצאנני

footer