Search:καίγε -> ΚΑΊΓΕ

καίγε


κ α ί γ ε hex:#954;#945;#943;#947;#949;
Search Google:καίγε

Zero אפסGenesis 30:14 verse
And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me , I pray thee, of thy son's mandrakes.

וילך ראובן בימי קציר־חטים וימצא דודאים בשׂדה ויבא אתם אל־לאה אמו ותאמר רחל אל־לאה תני־נא לי מדודאי בנך

John 8:47 verse
He that is of God heareth God's words : ye therefore hear them not, because ye are not of God.

Ο ΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΑΚΟΥΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΥΜΕΙς ΟΥΚ ΑΚΟΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΚ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΟΥΚ ΕΣΤΕ

Exodus 5:3 verse
And they said , The God of the Hebrews hath met with us: let us go , we pray thee, three days ' journey into the desert, and sacrifice unto the LORD our God ; lest he fall upon us with pestilence, or with the sword.

ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שׁלשׁת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו פנ־יפגענו בדבר או בחרב

footer