Search:καίγε -> ΚΑΊΓΕ

καίγε


κ α ί γ ε hex:#954;#945;#943;#947;#949;
Search Google:καίγε

Zero אפסExodus 19:7 verse
And Moses came and called for the elders of the people, and laid before their faces all these words which the LORD commanded him.

ויבא משׁה ויקרא לזקני העם וישׂם לפניהם את כל־הדברים האלה אשׁר צוהו יהוה

Joshua 2:21 verse
And she said , According unto your words, so be it. And she sent them away , and they departed : and she bound the scarlet line in the window.

ותאמר כדבריכם כנ־הוא ותשׁלחם וילכו ותקשׁר את־תקות השׁני בחלון

Luke 1:60 verse
And his mother answered and said , Not so; but he shall be called John.

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙΣΑ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΕΝ ΟΥΧΙ ΑΛΛΑ ΚΛΗΨΗΣΕΤΑΙ ΙΩΑΝΝΗς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting