Search:καίγε -> ΚΑΊΓΕ

καίγε


κ α ί γ ε hex:#954;#945;#943;#947;#949;
Search Google:καίγε

Zero אפס1 Chronicles 21:15 verse
And God sent an angel unto Jerusalem to destroy it: and as he was destroying , the LORD beheld , and he repented him of the evil, and said to the angel that destroyed , It is enough, stay now thine hand. And the angel of the LORD stood by the threshingfloor of Ornan the Jebusite.

וישׁלח האלהים מלאך לירושׁלם להשׁחיתה וכהשׁחית ראה יהוה וינחם על־הרעה ויאמר למלאך המשׁחית רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה עמד עמ־גרן ארנן היבוסי

2 Chronicles 32:2 verse
And when Hezekiah saw that Sennacherib was come , and that he was purposed to fight against Jerusalem,

וירא יחזקיהו כי־בא סנחריב ופניו למלחמה על־ירושׁלם

Luke 13:34 verse
O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee ; how often would I have gathered thy children together , as a hen doth gather her brood under her wings, and ye would not !

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Η ΑΠΟΚΤΕΙΝΟΥΣΑ ΤΟΥς ΠΡΟΦΗΤΑς ΚΑΙ ΛΙΨΟΒΟΛΟΥΣΑ ΤΟΥς ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥς ΠΡΟς ΑΥΤΗΝ ΠΟΣΑΚΙς ΗΨΕΛΗΣΑ ΕΠΙΣΥΝΑΞΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΟΥ ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΟΡΝΙς ΤΗΝ ΕΑΥΤΗς ΝΟΣΣΙΑΝ ΥΠΟ ΤΑς ΠΤΕΡΥΓΑς ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΨΕΛΗΣΑΤΕ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting