Search:πωλέω -> ΠΩΛΈΩ

πωλέω


π ω λ έ ω hex:#960;#969;#955;#941;#969;
Search Google:πωλέω

Matthew 21:23 verse
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching , and said , By what authority doest thou these things ? and who gave thee this authority ?

ΚΑΙ ΕΛΨΟΝΤΟς ΑΥΤΟΥ ΕΙς ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΗΛΨΟΝ ΑΥΤΩ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙς ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕς ΕΝ ΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΑΥΤΑ ΠΟΙΕΙς ΚΑΙ ΤΙς ΣΟΙ ΕΔΩΚΕΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ

Luke 23:16 verse
I will therefore chastise him, and release him.

ΠΑΙΔΕΥΣΑς ΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟΛΥΣΩ

Ezekiel 20:12 verse
Moreover also I gave them my sabbaths, to be a sign between me and them, that they might know that I am the LORD that sanctify them.

וגם את־שׁבתותי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם לדעת כי אני יהוה מקדשׁם

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting