Search:ρ -> Ρ

ρ


ρ hex:#961;
Search Google:ρ

Zero אפסGenesis 21:14 verse
And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away : and she departed , and wandered in the wilderness of Beersheba.

וישׁכם אברהם בבקר ויקח־לחם וחמת מים ויתן אל־הגר שׂם על־שׁכמה ואת־הילד וישׁלחה ותלך ותתע במדבר באר שׁבע

Exodus 3:10 verse
Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.

ועתה לכה ואשׁלחך אל־פרעה והוצא את־עמי בני־ישׂראל ממצרים

1 Kings 14:30 verse
And there was war between Rehoboam and Jeroboam all their days.

ומלחמה היתה בינ־רחבעם ובין ירבעם כל־הימים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting