Search:ρ -> Ρ

ρ


ρ hex:#961;
Search Google:ρ

Zero אפס1 Kings 2:3 verse
And keep the charge of the LORD thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest , and whithersoever thou turnest thyself:

ושׁמרת את־משׁמרת יהוה אלהיך ללכת בדרכיו לשׁמר חקתיו מצותיו ומשׁפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משׁה למען תשׂכיל את כל־אשׁר תעשׂה ואת כל־אשׁר תפנה שׁם

Joshua 24:16 verse
And the people answered and said , God forbid that we should forsake the LORD, to serve other gods ;

ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזב את־יהוה לעבד אלהים אחרים

Jeremiah 42:7 verse
And it came to pass after ten days, that the word of the LORD came unto Jeremiah.

ויהי מקץ עשׂרת ימים ויהי דבר־יהוה אל־ירמיהו

footer