Search:ρ -> Ρ

ρ


ρ hex:#961;
Search Google:ρ

Zero אפס2 Chronicles 6:36 verse
If they sin against thee, and thou be angry with them, and deliver them over before their enemies , and they carry them away captives unto a land far off or near ;

כי יחטאו־לך כי אין אדם אשׁר לא־יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושׁבום שׁוביהם אל־ארץ רחוקה או קרובה

Revelation 2:17 verse
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches ; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written , which no man knoweth saving he that receiveth it.

Ο ΕΧΩΝ ΟΥς ΑΚΟΥΣΑΤΩ ΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΛΕΓΕΙ ΤΑΙς ΕΚΚΛΗΣΙΑΙς ΤΩ ΝΙΚΩΝΤΙ ΔΩΣΩ ΑΥΤΩ ΤΟΥ ΜΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΩΣΩ ΑΥΤΩ ΘΗΦΟΝ ΛΕΥΚΗΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΘΗΦΟΝ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙΝΟΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ Ο ΟΥΔΕΙς ΟΙΔΕΝ ΕΙ ΜΗ Ο ΛΑΜΒΑΝΩΝ

Isaiah 65:9 verse
And I will bring forth a seed out of Jacob, and out of Judah an inheritor of my mountains : and mine elect shall inherit it, and my servants shall dwell there.

והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורשׁ הרי וירשׁוה בחירי ועבדי ישׁכנו־שׁמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting