Search:ρ -> Ρ

ρ


ρ hex:#961;
Search Google:ρ

Zero אפסNehemiah 2:15 verse
Then went I up in the night by the brook, and viewed the wall, and turned back , and entered by the gate of the valley, and so returned .

ואהי עלה בנחל לילה ואהי שׂבר בחומה ואשׁוב ואבוא בשׁער הגיא ואשׁוב

2 Chronicles 3:13 verse
The wings of these cherubims spread themselves forth twenty cubits : and they stood on their feet, and their faces were inward.

כנפי הכרובים האלה פרשׂים אמות עשׂרים והם עמדים על־רגליהם ופניהם לבית

Mark 12:16 verse
And they brought it. And he saith unto them, Whose is this image and superscription ? And they said unto him, Caesar's.

ΟΙ ΔΕ ΗΝΕΓΚΑΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς ΤΙΝΟς Η ΕΙΚΩΝ ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙΣΑΡΟς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting