Search:ρ -> Ρ

ρ


ρ hex:#961;
Search Google:ρ

Zero אפסMatthew 9:12 verse
But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.

Ο ΔΕ ΑΚΟΥΣΑς ΕΙΠΕΝ ΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΥΣΙΝ ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕς ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΛ ΟΙ ΚΑΚΩς ΕΧΟΝΤΕς

Isaiah 40:28 verse
Hast thou not known ? hast thou not heard , that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary ? there is no searching of his understanding.

הלוא ידעת אמ־לא שׁמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו

Exodus 16:26 verse
Six days ye shall gather it; but on the seventh day, which is the sabbath, in it there shall be none.

שׁשׁת ימים תלקטהו וביום השׁביעי שׁבת לא יהיה־בו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting