Search:ρ -> Ρ

ρ


ρ hex:#961;
Search Google:ρ

Zero אפס2 Samuel 7:19 verse
And this was yet a small thing in thy sight, O Lord GOD ; but thou hast spoken also of thy servant's house for a great while to come. And is this the manner of man, O Lord GOD ?

ותקטן עוד זאת בעיניך אדני יהוה ותדבר גם אל־בית־עבדך למרחוק וזאת תורת האדם אדני יהוה

Joshua 3:15 verse
And as they that bare the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bare the ark were dipped in the brim of the water,

וכבוא נשׂאי הארון עד־הירדן ורגלי הכהנים נשׂאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על־כל־גדותיו כל ימי קציר

Joshua 7:12 verse
Therefore the children of Israel could not stand before their enemies , but turned their backs before their enemies , because they were accursed : neither will I be with you any more , except ye destroy the accursed from among you.

ולא יכלו בני ישׂראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי היו לחרם לא אוסיף להיות עמכם אמ־לא תשׁמידו החרם מקרבכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting